CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Newsy

XXV Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej do Niepokalanowa
1) Tegoroczna XXV Piesza Pielgrzymka z Bieżunia do Niepokalanowa, w intencji trzeźwości Narodu, wyruszy pod hasłem: „Niewiastę dzielną któż znajdzie. Jej wartość przewyższa perły” Prz 31, 10.
 
2) Pielgrzymka wyruszy z Bieżunia 6 lipca 2014 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej w Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w  Bieżuniu o godz. 11.15. Zapraszamy do koncelebry wszystkich Księży związanych z dziełem Pielgrzymki, Gości i sympatyków. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 6 etapów (około 30 km dziennie). Wejście do Niepokalanowa będzie miało miejsce 11 lipca 2014 r. w godzinach przedpołudniowych (10.30-11.00).
 
3) Do zapisu na pielgrzymkę służy wyłącznie indywidualna Karta Uczestnictwa (wg wzoru, który będzie dostępny w dzień wymarszu pielgrzymki) zawierająca niezbędne dane osobowe pielgrzyma. W związku z  powyższym prosimy o czytelne i rzetelne jej wypełnienie.
 
4) Przypominamy, iż pielgrzymka ma charakter rekolekcji w drodze, a nie rajdu turystycznego.
 
5) Opłata pielgrzymkowa (wpisowe) wynosi: 50 zł od osoby. Dzieci do 13 lat płacą 30 zł, rodziny (co najmniej trzy osoby z jednego domu) – 100 zł. Opłata ta przeznaczona jest na ubezpieczenia (OC i NW), leki i  środki medyczne, funkcjonowanie innych służb, znaczki pielgrzymkowe, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały. Ponadto opłata za przewóz bagażu w samochodzie bagażowym PIELGRZYMKI. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić przewóz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd.  Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w  weekend) zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę.
 
6) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z  racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Zasady duchowego pielgrzymowania są dostępne na stronie naszej pielgrzymki (biezun-niepokalanow.wix.com).
 
7) Zespół Odpowiedzialnych za służby:
– Kierownik Pielgrzymki – ks. Wojciech Czajkowski
– Przewodnik Pielgrzymki – o. Tomasz Ludwiczak OFM Conv.
– Służba Zdrowia, Pomoc Medyczna- Auxilium Medici
 
8) Na Pielgrzymkę nie powinno się zabierać rzeczy cennych, o dużej wartości.
 
9) Osoby niepełnoletnie powinny obowiązkowo posiadać: pisemną zgodę rodziców na przeprowadzenie zabiegu operacyjnego w razie konieczności (wyrażoną na karcie uczestnictwa) oraz dorosłego opiekuna, którego imię i  nazwisko musi być wymienione w/w karcie. Kto nie będzie spełniał powyższych warunków nie zostanie zapisany na Pielgrzymkę!
 
10) Ze względu na wysokie koszty leków i środków opatrunkowych bardzo prosimy, by Pielgrzymi zabrali ze sobą niezbędne środki opatrunkowe (bandaże, plastry, watę itp.) i leki, zwłaszcza osobiste!!! Wszystkich lekarzy, pielęgniarki oraz ratowników medycznych, którzy pragną wesprzeć swoją wiedzą i pomocą Służbę Medyczną podczas Pielgrzymki, uprzejmie zapraszamy do współpracy.
 
Przewodnik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Płockiej
z Bieżunia do Niepokalanowa
w intencji trzeźwości Narodu
© 2008 Diecezja Płocka