CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Newsy

Krzyż misyjny dla bierzmowanych
W wielu parafiach młodzież bierzmowana, jako pamiątkę przyjęcia sakramentu otrzymuje krzyż. Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła przygotowało na tę okazję specjalny krzyż. Według słów Pana Jezusa „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) często przytaczanymi przy okazji bierzmowania, krzyż ma być nie tylko pamiątką, ale też przypominać o podstawowym zadaniu chrześcijanina: być świadkiem miłości w swoim środowisku i aż po krańce świata. Nakaz misyjny wyrażony w słowach „idźcie i nauczajcie” dotyczy każdego ochrzczonego. Kto przyjął Bierzmowanie ma mieć świadomość, że jest odpowiedzialny za ewangelizowanie świata.
 
Poprzez zakup „misyjnego krzyża dla bierzmowanych” pomagamy misjom gdyż 1 zł z każdego krzyża jest przeznaczony na kształcenie nowych powołań na terenach misyjnych. Pod opieką Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła jest około 73 000 seminarzystów uczących się w seminariach wyższych, propedeutycznych i niższych na całym świecie. Pomoc udzielana jest również dla nowicjuszy i nowicjuszek, których pod opieką PDPA jest ponad sześć i pół tysiąca.
Koszt 1 krzyża wraz z rzemykiem wynosi 6,50 zł.
Wkrótce będzie je można nabyć w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Płocku.
W najbliższym czasie, na stronie http://adomis.missio.org.pl/ , znajdzie się konspekt katechezy poświęconej temu tematowi.
 
 
Opis krzyża:
Krzyż z figurą Chrystusa wykonany z metalu, długość ramion 8,5 x 6,5 cm, na przecięciu ramion umieszczona jest kula ziemska, na odwrocie napis na belce poprzecznej „Idźcie i nauczajcie”.
 
Idea misyjnego krzyża dla bierzmowanych:
Kula ziemska umieszczona na przecięciu ramion krzyża ma przypominać o powszechności zbawienia, jakie Jezus wysłużył swoją śmiercią. Łaska przebaczenia grzechów i otwarcia nieba jest odtąd dostępna dla wszystkich bez względu na przynależność narodową czy grupę społeczną.
 
Warunkiem osiągnięcia zbawienia jest kroczenie drogą krzyża: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10, 38) i „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swóji niech Mnie naśladuje (Mt 16, 24)”. Jezus mówi o braniu swojego krzyża w kontekście zapowiadanych prześladowań, jakie czekają Jego uczniów. Krzyżem są wszystkie przeciwności, jakie spotykają tych, co chcą być wierni nauce Jezusa i codziennym życiem dają świadectwo tej wierności. Młody człowiek, który otrzymuje bierzmowanie jest wezwany właśnie do tej wierności. Poprzez nią okazuje się świadkiem Jezusa w swoim środowisku. 
 
Krzyż jest umocnieniem: „Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 30) i „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata(Mt 28, 20). Uczeń Jezusa, który pamięta o tych słowach nie ulęknie się, nie zdezerteruje, gdy spotka się z przeciwnościami ze względu na swoją wierność Mistrzowi.
 
Krzyż z kulą ziemską jest również przypomnieniem. Po pierwsze przypomina słowa Jezusa „Idźcie na cały świat” (Mk 16, 15). Przypomina też słowa papież Benedykta XVI skierowane do młodych całego świata: „Przez bierzmowanie jesteśmy umocnieni Jego darami, aby coraz dojrzalej świadczyć o Ewangelii. Tak więc to Duch miłości ożywia misję: pobudza nas, byśmy wychodzili poza siebie, „szli” i ewangelizowali. Drodzy młodzi (…) miejcie odwagę „wyjść” poza siebie, by „iść” ku innym i poprowadzić ich na spotkanie z Bogiem” (Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na 28. Światowe Dni Młodzieży Rio 2013).
 
                                                                       Ks.Grzegorz Mierzejewski
                                                                       Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
© 2008 Diecezja Płocka