Aktualności

Zakończył się kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W trzy kolejne soboty stycznia: 8, 15 i 22 odbywał się w Płocku kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Trzynastu kandydatów uczestniczyło w wykładach poświęconych tajemnicy eucharystii, biblijnym podstawom wiary w prawdziwą obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, rozumieniu liturgii, zwłaszcza Mszy św. oraz kultu Ciała Pańskiego poza Mszą św. Obok zajęć teoretycznych ważnym elementem przygotowania do posługi w parafii były zajęcia praktyczne. Kandydaci uczyli się udzielać Komunii św. podczas Mszy św. oraz zanoszenia i udzielania Komunii św. chorym lub umierającym.

Uwieńczeniem przygotowań będą trzydniowe rekolekcje, które odbędą się w dniach 4-6 marca 2022 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym w Popowie. Rekolekcje stanowią bezpośrednie przygotowanie do podjęcia posługi w parafii.