Aktualności

Inauguracja peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – 11 lutego 2022

W piątek 11 lutego 2022 r., podczas obchodów Światowego Dnia Chorego, rozpocznie się w naszej diecezji peregrynacja relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej – błogosławionej pielęgniarki, patronki personelu medycznego, który na co dzień troszczy się i pomaga chorym. Inauguracja peregrynacji odbędzie się w Katedrze Płockiej 11 lutego podczas Mszy św. o godz. 18.00, którą będzie sprawował J. E. Ks. Bp Piotr Libera, Biskup Płocki. Następnie relikwie odwiedzą szpitale, Domy Pomocy Społecznej i hospicja na terenie Diecezji Płockiej.

Organizatorzy zapraszają osoby chore, a także ich opiekunów oraz wszystkich pracowników służby zdrowia do wzięcia udziału w tej uroczystości.

PLAN PEREGRYNACJI  RELIKWII BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ

 1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (ks. J. Kępczyński) 11 – 12.02.
 2. Szpital Miejski w Płocku (o. K. Kaniowski) 13 – 15.02.
 3. Hospicjum Caritas w Płocku (ks. G. Walczak) 16 – 17.02.
 4. Hospicjum Urszuli Ledóchowskiej w Płocku (ks. kan. S. Górski) 18-19.02.
 5. DPS w Gostyninie (ks. A. Rutkowski) 20 – 21.02.
 6. DPS w Gostyninie (ks. K. Jończyk) 22 – 23.02.
 7. DPS w Brwilnie „Antoniówka” (ks. K. Szuliński) 24 – 25.02.
 8. DPS w Miszewie Murowanym (ks. P. Gadomski) 26 -27.02.
 9. DPS w Goślicach (ks. A. Krajewski) 28.02.
 10. DPS w Kolczynie (ks. kan. S. Opolski) 1.03
 11. Dom Seniora „Leonianum” (ks. kan. Ł. Nowak) 2 – 4.03.
 12. Centrum Medyczne GRUPA ZDROWIE Kraszewo Czubaki (ks. A. Ners) 5 – 7.03.
 13. DPS w Szczutowie (ks. kan. M. Orzechowski) 8 – 9.03.
 14. SPZOZ (Szpital) w Rypinie (ks. kan. J. Lubiński) 10 – 12.03.
 15. ZOZ (Szpital) w Golubiu – Dobrzyniu (ks. kan. J. Kulesza) 13 – 15.03.
 16. SPZZOZ (Szpital) w Żurominie (ks. kan. dr T. Kadziński) 16 – 18.03.
 17. SPZOZ (Szpital) w Mławie (ks. kan. S. Kowalski) 19 – 21.03.
 18. DPS w Żmijewie Trojanach (ks. P. Biedrzycki) 22 – 23.03.
 19. SPZOZ (Szpital) w Makowie Mazowieckim (ks. M. Podsiadlik) 24 – 26.03.
 20. Szpital Powiatowy w Pułtusku ( ks. kan. T. Kowalczyk) 27 – 29.03.
 21. Hospicjum Caritas w Pułtusku (ks. kan. dr J. Kochański) 30 – 31.03.
 22. DPS w Nasielsku (ks. kan. T. Pepłoński) 1 – 3.04
 23. SPZOZ (Szpital) w Płońsku (ks. kan. Z. Sajewski) 4 – 6.04.
 24. DPS w Ciechanowie (ks. A. Gnyp) 7 – 8.04.
 25. DPS w Ciechanowie (ks. prał. J. Dzieniszewski) 9- 12.04.
 26. Wojewódzki Szpital w Ciechanowie (ks. M. Szostak) 13 – 20.04.