Aktualności

Konkurs plastyczno-literacki “Przydrożne krzyże i kapliczki na Mazowszu”

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zaprasza do udziału w III EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNO-PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „MOJE MAZOWSZE”. Tym razem przedmiotem zainteresowania są „Przydrożne kapliczki i krzyże na Mazowszu”. Spacerując wakacyjnymi ścieżkami spróbujmy spojrzeć na nowo na te, tak charakterystyczne dla naszej krainy, elementy krajobrazu, pamiętając że są one namacalnymi znakami wiary przodków.

Konkurs przeznaczony dla czterech grup wiekowych, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nabór prac do 31 października 2023 r. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu:

Regulamin konkursu