Aktualności

Spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Diecezji Płockiej

W niedzielę 20 sierpnia br. w płockiej farze odbędzie się spotkanie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Diecezji Płockiej. Nadzwyczajni szafarze – wraz z rodzinami – wezmą udział we Mszy św. odpustowej o godz. 12.00 z okazji święta św. Bartłomieja – patrona parafii farnej w Płocku, następnie wysłuchają świadectwa Joanny Kozak- Gąsior. Nie zabraknie także czasu na rozmowy i spędzenie czasu w gronie szafarzy i ich bliskich.

Spotkanie szafarzy odbędzie się w parafii, w której proboszczem jest poprzedni opiekun tej grupy ks. kan. dr Jarosław Kamiński.