Aktualności

Prelegenci Płockich Dni Pastoralnych

dr hab. Aleksander Bańka, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Wykład: Synodalność w realiach duszpasterstwa parafialnego

Aleksander Bańka uzyskał stopień doktora 16 stycznia 2007 roku, od marca 2007 roku pracował jako adiunkt w Instytucie Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Zakładzie Logiki i Metodologii. 30 września 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Obecnie pracuje jako profesor uczelni w Instytucie Filozofii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. W obszarze jego zainteresowań naukowych są: neoscholastyka, neotomizm, filozofia najnowsza, metafizyka, antropologia, filozofia religii, filozofia mistyki, duchowość chrześcijańska.

Jest człowiekiem zaangażowanym w życie Kościoła Katolickiego. W listopadzie 2012 roku został mianowany przewodniczącym Komisji ds. Świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Od 2021 roku jest Członkiem Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich. We wrześniu 2021 roku został Delegatem Konferencji Episkopatu Polski na otwarcie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów w Rzymie. Jest członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej oraz liderem Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.

 

ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Wykład: Strategie Kościoła (po) pandemii

Urodzony w roku 1966 w Lubsku (województwo lubuskie), w roku 1990 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu, przyjmując święcenia kapłańskie jako duchowny rzymsko-katolicki. Doktorat uzyskał w roku 1997 w zakresie teologii pastoralnej (homiletyka) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia podyplomowe w zakresie logopedii na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz dziennikarstwa w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od roku 2004 pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W semestrze letnim 2005 r. przebywał jako professeur invité na Uniwersytecie Montrealskim (Kanada). W roku 2010 uzyskał habilitację na Uniwersytecie Opolskim. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

(Biogram oraz zdjęcie za stroną Uniwersytetu Szczecińskiego: https://teo.usz.edu.pl/andrzej-dragula/)