Aktualności

Droga Krzyżowa ulicami Płocka

W piątek 8 kwietnia 2022 r., przed Niedzielą Palmową, odbędzie się ogólnomiejska Droga Krzyżowa ulicami Płocka. W nabożeństwie uczestniczyć będą J. E. Biskup Płocki Piotr Libera oraz J. E. Biskup Mirosław Milewski. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w Bazylice Katedralnej, a następnie ok. godz. 18.40 rozpocznie się Droga Krzyżowa. W modlitewnej zadumie, rozważając poszczególne stacje, przejdziemy do kościoła św. Dominika na Górkach, gdzie nastąpi zakończenie nabożeństwa. Na Drogę Krzyżową zabieramy świece, znicze, pochodnie lub latarki.

 W tym roku, w związku z wojną na Ukrainie i niepokojami, które nam towarzyszom w tym trudnym czasie, myślą przewodnią Drogi Krzyżowej będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana:  “Niech się nie trwoży serce wasze” (J 14,1). Podczas nabożeństwa będziemy modlić się o pokój, a także polecać Bożemu Miłosierdziu ofiary wojny. Niech zjednoczenie z cierpiącym Chrystusem i świadomość zmartwychwstania, przez które zło i śmierć zostały pokonane, przyniesie nam nadzieję i podniesie na duchu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Płockiej Starówki i całego Miasta do udziału.