Aktualności

XXIV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie

W niedzielę 10 grudnia br. (II Niedziela Adwentu), w Kościele w Polsce i w parafiach polonijnych obchodzić będziemy XXIV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka jest realizacją uchwały Konferencji Episkopatu Polski z dnia 28 września 2008 roku, zatwierdzającej Regulamin Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który w paragrafie 3/1 mówi: „Bazę finansową Zespołu, stanowi zbiórka do puszek w drugą niedzielę Adwentu oraz ofiary i darowizny przeznaczone na pomoc Kościołowi na Wschodzie”
W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich, posługujących aktualnie na wschodzie a także wiernych, składamy serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę. Pragniemy zapewnić, że wierni tworzący Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców w duchu wdzięczności za przekazane ofiary.

Bp Krzysztof Chudzio

Ks. Leszek Kryża TChr

Czas Adwentu to czas wyjątkowy, najpierw z racji na szczególne treści religijne i bogactwo tradycji z tym okresem związanych, ale także dlatego że wprowadza nas bezpośrednio w Tajemnicę Wcielenia – Słowo stanie się Ciałem i zamieszka między nami!
W II Niedzielę Adwentu zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, któremu w tym roku towarzyszy hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, na Ukrainie w Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 168 kapłanów diecezjalnych, 364 kapłanów zakonnych, 213 sióstr i 37 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy.

Mijający rok w Kościele na Wschodzie jest naznaczony ciągle trwającą wojną na Ukrainie, zbierającą tragiczne żniwo, kolejnym exodusem Ormian z Górskiego Karabachu, niepokojącymi wieściami o kapłanach na Białorusi i trudnymi konsekwencjami wojny, dotykającymi również inne kraje. W fali pomocy jaka ciągle płynie z Polski na Ukrainę, od samego początku wojny uczestniczy też Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. We współpracy z różnymi instytucjami, wspólnotami i dzięki ofiarodawcom indywidualnym udało się i nadal udaje zorganizować wiele transportów z pomocą humanitarną a także pomagać tym, którzy zdecydowali się schronić w Polsce. Nasze wsparcie, poprzez parafie, zgromadzenia zakonne czy instytucje takie jak Caritas Spes Ukraina, kierowane jest przede wszystkim do ludzi mieszkających na obszarach szczególnie dotkniętych skutkami wojny. Dotychczas na pomoc Ukrainie z funduszy Zespołu
wydaliśmy 1 mln 616 tysięcy 237 złotych, z tych pieniędzy zakupiliśmy żywność, artykuły medyczne, środki czystości a także generatory prądotwórcze i zakup piecyków do ogrzewania. Pokrywamy też koszty transportu pomocy humanitarnej – takich transportów zorganizowaliśmy 22! Ponadto na Ukrainie wspieramy finansowo funkcjonowanie domów seniora, domów dziecka i wielu wspólnot parafialnych, które przyjęły uchodźców wewnętrznych. Pomogliśmy też w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci, które dzięki
temu mogły choć na chwilę oderwać się od wojennej rzeczywistości.

Działalność Zespołu to nie tylko Ukraina, choć oczywiście obecna sytuacja ciągle wymaga wsparcia; dlatego naszą pomoc kierujemy do konkretnych odbiorców mając pewność, że trafia ona tam gdzie jest najbardziej potrzebna. W roku 2023 zostało już zrealizowanych 194 prośby na kwotę 3 mln 11 tysięcy 757 złotych. Wsparliśmy remonty domów dla uchodźców z Górskiego Karabachu w Armenii. Pomogliśmy w organizacji letniego wypoczynku połączonego z formacją dla dzieci i młodzieży. Tą pomocą objęliśmy 32 grupy z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Uzbekistanu, Kazachstanu i Syberii, jak wspominają organizujące ten wypoczynek Siostry czy Kapłani – dla wielu uczestników jest to wyjątkowy czas nie tylko zabawy, spotkań, modlitwy, ale też regularnego jedzenia! Wspieramy też funkcjonowanie świetlic, przedszkoli, domów dziecka, domów seniora i samotnej matki, przytuliska dla bezdomnych oraz stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych służące dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych. Dzięki współpracy z Górnośląskim Odziałem „Wspólnota Polska”
przekazaliśmy paczki żywnościowe naszym najstarszym rodakom na Ziemi Lwowskiej i zaopatrujemy w niezbędne artykuły Stacje Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”. Uczestniczymy też w akcji „Podaruj znicz na Kresy”. Dzięki wsparciu Zespołu około 200 młodych ludzi z Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii i Ukrainy – mogło uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Pamiętamy też o tych, którzy ze Wschodu do Polski przyjechali, w tym również o studentach z Białorusi, Ukrainy i Gruzji, poprzez wypłacanie stypendiów.

Zespół świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkretnych parafii  paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiegorodzaju pomocy katechetycznych. Ciągle jeszcze ważną część naszych wydatków stanowią dotacje na odbudowę oraz renowację kościołów, kaplic świetlic i sal katechetycznych na co wydano 870 tysięcy 897 złotych. Ponadto, Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, w tym wiadomości KAI oraz wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie, a także inne projekty. Z inicjatywy Zespołu powstał też Wolontariat Syberyjski, skupiający osoby świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie. W 2023 roku na posługę wolontaryjną na Ukrainę, do Kazachstanu, wyjechało 16 osób, w tym dwie na wolontariat roczny.

Jesteśmy na końcowym etapie opracowywania leksykonu wraz ze wspomnieniami na temat udziału polskich duchownych w odradzaniu się Kościoła Katolickiego na Wschodzie. Jest to bardzo ważne i dzieło, które pozwoli ocalić od zapomnienia to co zrobili kapłani i siostry zakonne z Polski dla Kościoła za wschodnią granicą, szczególnie po tzw. „pierestrojce”. Ponadto Członkowie Zespołu wyjeżdżają na Wschód, aby na miejscu poznać potrzeby i sprawdzić realizacje projektów. W mijającym roku odwiedzili ośmiokrotnie Ukrainę włącznie z dotarciem do Charkowa, Zaporoża czy Mikołajowa oraz Armenię, Kazachstan i Litwę.

Zachęcamy do wsparcia duchowego i materialnego dzieł duszpasterskich, ewangelizacyjnych i charytatywnych Kościoła katolickiego na Wschodzie. Ofiary zebrane w II niedzielę Adwentu a także napływające od stałych ofiarodawców indywidualnych przez cały rok służą bezcenną pomocą katolikom we wszystkich tamtejszych diecezjach. W tym dniu z Kościołem w Polsce i poza jej granicami łączą się wierni z wielu parafii za wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam za wschodnią granicą jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie.

W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich, posługujących aktualnie na Wschodzie, a także wiernych składamy serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę.
W imieniu całego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie
Ks. Leszek Kryża TChr