Aktualności

Szlachetna Paczka

Stowarzyszenie “Wiosna”, które jest organizatorem akcji Szlachetna Paczka, w tych dniach poszukuje wolontariuszy, którzy włączą się w prace nad wyszukaniem potrzebujących rodzin i zorganizowaniem dla nich pomocy. Stowarzyszenie “Wiosna” nie jest organizacją kościelną, jest prowadzone przez osoby świeckie. Nie mniej jednak parafie mogą podejmować współpracę ze stowarzyszeniem dla dobra uboższych parafian i ludzi potrzebujących pomocy. Działalność stowarzyszenia, zwłaszcza projekt Szlachetna Paczka, są praktycznym wyrazem ewangelicznej miłości bliźniego.