Aktualności

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom – 10 września 2023 r.

10 września przypada Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Ma przypominać nam o osobach doświadczających kryzysu samobójczego oraz motywować do szukania dróg pomocy tym wszystkim, którzy tracą radość i motywację do życia. Pomoc to przede wszystkim profesjonalne wsparcie płynące od specjalistów różnych profesji. Nie możemy jednak marginalizować także pierwszej pomocy emocjonalnej, której udzielać może bez wyjątku każdy i każda z nas oraz wartości i roli modlitwy.

Akcentując ten szczególny dar duchowego towarzyszenia, duszpasterstwo i strefa wsparcia Papageno Team zapraszają do włączenia się w modlitewne czuwanie na Jasnej Górze. O godzinie 21.00 rozpocznie się w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Apel Jasnogórski w intencji osób w kryzysie samobójczym. Zachęcamy, aby w tej godzinie Apelu szczególnie mocno otaczać modlitewnym wsparciem osoby, które odebrały sobie życie oraz Rodziny, dotknięte nagłym odejściem swoich bliskich. Bardzo istotne jest również to, byśmy pamiętali w modlitwie o wszystkich psychiatrach, psychologach i terapeutach, którzy niosą pomoc wszystkim tracącym motywację do życia

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, który przypada 10 września, ma nas uwrażliwiać i motywować do zdobywania wiedzy o problemie, z którym mierzą się wszystkie społeczeństwa. Wzrastająca liczba prób odebrania sobie życia jest wyzwaniem, na które nie możemy patrzeć obojętnie. Dzieci, młodzież, seniorzy ale i (wydawałoby się) nie mający żadnych problemów inni dorośli decydują się na ten radyklany krok nie widząc nadziei na wyjście z impasu, w którym się znaleźli. Biorąc to pod uwagę, jako duszpasterstwo i strefa wsparcia Papageno Team, zapraszamy do zainteresowania się webinarem, cyklem audycji radiowych emitowanych w Radiu Niepokalanów oraz studiami podyplomowymi.

Webinar:

Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Papageno Team serdecznie zapraszają do udziału w webinarze pt. “Otwarty dialog jako profilaktyka zachowań suicydalnych”, który odbędzie się w poniedziałek, 11 września o godzinie 17:00.

Program wydarzenia: Otwarty Dialog jako profilaktyka zachowań suicydalnych | Facebook

– dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK (Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej): Problemy z etyczną oceną samobójstwa,

– dr Sylwia Przewoźnik (Katedra Psychologii Sądowej i Psychokryminologii): (Nie) chcę odejść! Kryzys suicydalny, jak go rozpoznać i jak reagować,

– ks. Jarosław Magierski (Papageno Team): Otwartość i dialog fundamentami duszpasterstwa suicydalnego.

Dołącz do wydarzenia:

Audycje radiowe (dostępne także w Internecie):

Wraz z Fundacją Radia Niepokalanów zapraszamy na cykl audycji pt. ZROZUM, ABY ZAPOBIEC. Są to fragmenty wywiadów z ekspertami suicydologii z Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Platformy Pomocowej „Życie warte jest rozmowy” oraz Duszpasterstwa i Strefy wsparcia PapagenoTeam. Audycję przygotowały Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka.

SPIS AUDYCJI:

Audycja 1 – Czym jest kryzys psychiczny i jak go rozpoznać?

O kryzysie psychicznym, o tym jak go rozpoznać i jak na niego reagować, opowiadają członkowie PapagenoTeam: ks. Jarosław Magierski, twórca i koordynator pierwszego w Polsce duszpasterstwa dla osób w kryzysie samobójczym i osób dotkniętych przez śmierć samobójczą bliskich i Marta Czajczyńska, terapeutka.

SŁUCHAJ: niedziela, 10 września – godz. 12.30

Audycja 2 – Depresja jako najczęstsza przyczyna samobójstw

Czym jest depresja? Jak odróżnić ją od zwykłego obniżenia nastroju? Czy jest to choroba, którą trzeba leczyć? Do czego może prowadzić nieleczona depresja? Na pytania odpowiada Małgorzata Łuba, psycholog, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w W-wie, specjalista platformy „Życie warte jest rozmowy”. SŁUCHAJ: poniedziałek, 11 września – godz. 12.30

Audycja 3 – Rodzic w obliczu kryzysu samobójczego dziecka

Co zrobić, gdy dowiadujemy się, że nasze dziecko ma myśli samobójcze? Jak pomóc własnemu dziecku? Opowiada Lucyna Kicińska, pedagog szkolny, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w W-wie, koordynator strefy pomocy platformy ,,Życie warte jest rozmowy”.

SŁUCHAJ: wtorek, 12 września – godz. 12.30

Audycja 4 – Rola szkoły w profilaktyce samobójstw

Czy zapobieganie samobójstwom to rola wyłącznie rodzica? Czy szkoła może i powinna reagować na kryzys emocjonalny ucznia? Co zrobić, gdy najgorsze już się stało? Opowiada Lucyna Kicińska.

SŁUCHAJ: środa, 13 września – godz. 12.30

Audycja 5 – Seniorzy a kryzys psychiczny

Ponieważ często objawy depresji u osób starszych są nietypowe, pacjenci i ich rodziny nie zawsze sobie zdają sprawę z istnienia choroby, a lekarze ogólni traktują objawy jako wynik chorób somatycznych bądź część naturalnego procesu starzenia. Jednak procent zachorowań na depresję u seniorów systematycznie wzrasta. Jak dostrzec chorobę? Jak pomóc seniorom? Opowiada Małgorzata Łuba.

SŁUCHAJ: czwartek, 14 września – godz. 12.30

Audycja 6 – Wspieranie osób w żałobie samobójczej

Jeżeli ktoś bliski umiera z powodu samobójstwa, najbliższe otoczenie musi się uporać nie tylko z żałobą, ale także z wieloma innymi własnymi odczuciami oraz różnymi opiniami i zachowaniami innych ludzi. W jaki sposób możemy wspierać osoby, które doświadczyły samobójczej śmierci bliskich? Opowiada Małgorzata Łuba.

SŁUCHAJ: piątek, 15 września – godz. 12.30

Audycja 7 – Rola mediów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym

Okazuje się, że umiejętne napisanie artykułu informującego o zachowaniu samobójczym to wcale nie taka prosta sprawa. Dziennikarz powinien być świadomy tego, że od sposobu ujęcia tematu, dobranych słów i treści zależy życie kolejnych osób. Jaka jest rola mediów z zapobieganiu zachowaniom samobójczym? Na pytanie odpowiada ks. Tomasz Trzaska, specjalista platformy „Życie warte jest rozmowy”.

SŁUCHAJ: sobota, 16 września – godz. 12.30

Studia: usos-irk.ignatianum.edu.pl/pl/offer/E_1_1/programme/SCD-PD/?from=field%3ASCD-PD&fbclid=IwAR025LpAG0QvC5dCTQsI5voy7jztVAR-SdNbn13hvXsNyQLZXkhSPZ33chg

Zachęcamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych – kierunek Suicydologia. Studia prowadzone są hybrydowo w Instytucie Psychologii Ignatianum (Akademia Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego). Studia te mają na celu przedstawienie problemu samobójstwa w obrębie współczesnej nauki o człowieku. Dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi umożliwiają one opanowanie konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej usystematyzowanej wiedzy z obszaru zachowań autodestruktywnych, prób samobójczych i samobójstw dokonanych oraz profilaktyki zachowań suicydalanych. Studia przyczyniają się do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Program studiów podyplomowych Suicydologia obejmuje wiele obszarów tematycznych – prewencję, interwencję kryzysową, postwencję i nauki penalne, prawo, czy wiktymologię. W czasie studiów słuchacze poszerzą wiedzę z zakresu psychologii i uzupełnią wiadomości związane z problematyką działań autodestrukcyjnych w różnych grupach wiekowych oraz rolą wiary i wspólnot religijnych w prewencji i postwencji suicydalnej.