Aktualności

Niedziela Słowa Bożego 2021

Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka oraz zachętą Konferencji Episkopatu Polski, w  III niedzielę zwykłą, dnia 24 stycznia 2021 roku, wraz z Kościołem Powszechnym będziemy przeżywać Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek w liście apostolskim Aperuit illis zaprasza wszystkich wierzących, a w sposób szczególny kapłanów, aby w tę właśnie niedzielę, podczas liturgii podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.

W odpowiedzi na decyzję Papieża Franciszka, zespół Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Polsce, przygotował na Niedzielę Słowa Bożego materiały pomocnicze do celebracji eucharystycznej Liturgii Słowa, modlitwę wiernych i lectio divina Ewangelii wg św. Marka (1,14-20). Może ona być wykorzystana jako materiał pomocniczy do adoracji Najświętszego Sakramentu lub do katechez o słowie Bożym i osobach powołanych do jego głoszenia.

Materiały są dostępne do pobrania na stronie Dzieła Biblijnego pod adresem www.biblista.pl.

Celebracja diecezjalna odbędzie się w Katedrze Płockiej, o godzinie 17, podczas uroczystych nieszporów pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Libery, Biskupa Płockiego.