Aktualności

Płockie Dni Pastoralne 2020 (odwołane)

Serdecznie zapraszamy Czcigodnych Księży wraz z wybranymi przez siebie liderami świeckimi ze swoich wspólnot parafialnych do obowiązkowego udziału w Płockich Dniach Pastoralnych, które odbędą się 15-16 kwietnia 2020 r. w „NoveKino Przedwiośnie” (ul. Tumska 5a). Będą one przebiegać pod hasłem: „Eucharystia bijącym sercem Kościoła”.

PROGRAM

9.30 – Nabożeństwo eucharystyczne – Bazylika Katedralna w Płocku – ks. mgr Marcin SADOWSKI (Diecezjalny referent ds. organistowskich i muzyki kościelnej)

(Sala nr 1 NoveKino Przedwiośnie, ul. Tumska 5a)

10.15 – Słowo wprowadzenia

– J.E. ks. bp Piotr Libera / J.E. ks. bp Mirosław Milewski

10.30 – „W Eucharystii nie ma miejsca na kicz”

– J.E. ks. bp prof. dr hab. Michał JANOCHA (Warszawa)

11.00 – „Czy Eucharystia potrzebuje marketingu”?

 – Red. Eryk MISTEWICZ (Warszawa)

– Red. Agnieszka PONIKIEWSKA (Warszawa)

11.30-12.00 – przerwa kawowa

12.00 – „Moja droga do Jezusa Eucharystycznego” – (świadectwo)

– Pani Anna GOLĘDZINOWSKA (Włochy)

12.30 – Dyskusja

13.00 – Podsumowanie i zakończenie obrad

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • W Płockich Dniach Pastoralnych obowiązkowo biorą udział wszyscy księża i przedstawiciele katolików świec Prosimy, aby każdy duszpasterz (Proboszcz i Wikariusz) wybrał i zabrał ze sobą do Płocka jedną osobę z parafii, w której pracuje (w tym roku zachęcamy, aby zachęcić do udziału w spotkaniu nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, o ile tacy posługują w parafii);
  • Księży, którzy katechizują prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do Wydziału Duszpasterskiego (przygotujemy stosowne zaświadczenia do placówek oświatowych o obowiązkowym udziale w Płockich Dniach Pastoralnych);
  • Nabożeństwo rozpoczynające Płockie Dni Pastoralne odbędzie się w Bazylice Katedralnej w Płocku o godz. 9.30. W nabożeństwie uczestniczą księża i katolicy świeccy;
  • Po nabożeństwie wszyscy (księża i świeccy) udają się na obrady do Sali nr 1 w NovymKinie Przedwiośnie, ul. Tumska 5a;
  • Ze względu na konieczność zachowania jednakowej liczby uczestników w poszczególne dni, prosimy o przyjazd według następującego porządku: środa (15 kwietnia) wszyscy Księża Wikariusze oraz Księża Proboszczowie z dekanatów: Bodzanów, Dobrzyń n. Wisłą; czwartek (16 kwietnia) Księża Proboszczowie z pozostałych dekanatów;
  • Księża pracujący w Kurii, WSD, Caritas, mediach, duszpasterstwie pozaparafialnym oraz Księża Emeryci biorą udział w dowolnym dniu;
  • Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zgłosili swoją obecność w recepcji. Recepcja dla księży będzie czynna od godz. 9.00 w sali kinowej nr 1;
  • Każdy ksiądz, Proboszcz i Wikariusz, uiszcza opłatę w wysokości 70 zł (za siebie i za osobę świecką). Opłata obejmuje: wynagrodzenie dla prelegentów, wynajem sali kinowej, materiały szkoleniowe, bufet kawowy oraz inne koszty organizacyjne;
  • Parking dla samochodów w miejscach dostępnych na terenie miasta;
  • Planowane zakończenie Płockich Dni Pastoralnych godz. 13.30.

Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego