Aktualności

Informacje dotyczące nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

  1. Kurs dla kandydatów na nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej odwołany

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej informuje, że planowany w styczniu 2021 r. kurs przygotowawczy dla kandydatów na nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Diecezji Płockiej, z racji na trwającą pandemię i obostrzenia z nią związane, zostaje przełożony na inny termin. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w stosownym czasie.

  1. Zgłoszenia o przedłużenie misji kanonicznej dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Przypominamy, aby do końca stycznia 2021 r. ksiądz proboszcz złożył do Biskupa Płockiego pisemną prośbę o przedłużenie misji kanonicznej dla szafarza / y posługującego / ch w parafii. Formularz do pobrania znajduje się na stronie duszpasterski.pl w zakładce „Szafarze Komunii Świętej”. Ww. prośby należy dostarczyć do Wydziału Duszpasterskiego osobiście, za pośrednictwem poczty lub meila (skan pisma).

  1. Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Wszystko wskazuje na to, że coroczne rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej nie odbędą się w stałym terminie (I niedziela Wielkiego Postu). Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przekazane w połowie stycznia 2021 r.

Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej