Aktualności

Diecezjalne Spotkanie Młodzieży Płock – Rostkowo – Przasnysz

DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

„Chleb i Wino”

Płock – Rostkowo – Przasnysz
18-19 września 2020 r.

 1. W dniach 18-19 września 2020 r. Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży STUDNIA organizują diecezjalne obchody uroczystości św. Stanisława Kostki pod hasłem „Chleb i Wino”. Aktualny stan prawny, wytyczne sanitarne oraz zdrowy rozsądek sugerują, aby pielgrzymowanie do miejsc kultu związanych ze św. Stanisławem Kostką ograniczyć wyłącznie do młodzieży.
 2. Wieczorem 18 września zapraszamy młodzież, która formuje się we wspólnotach młodzieżowych: KSM, Laboratorium Wiary, Liturgicznej Służba Ołtarza, Ruchu Światło-Życie, Wojsku Gedeona, Stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia, ZHR, członków Młodzieżowej Rady Duszpasterskiej itp. do Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego STUDNIA w Płocku, ul. Górna 1A, na rozważanie Słowa Bożego i adorację Najświętszego Sakramentu (młodzież z poszczególnych wspólnot zgłaszają asystencji kościelni do MCEW „Studnia” do 14 września). Wspólne uwielbienie poprowadzi zespół „Owca”. Spotkanie ma charakter otwarty dla młodzieży z Płocka i okolic.
 3. Dnia 19 września odbędą się centralne uroczości w Rostkowie i Przasnyszu. Zapraszamy do udziału:
  przedstawicieli młodzieży z każdego dekanatu – Dekanalny Duszpasterz Młodzieży zobowiązany jest przywieźć ze sobą minimum 3 pełnoletnich przedstawicieli dekanatu. Jeśli duszpasterz zdecyduje się przywieźć ze sobą osoby nieletnie, wówczas należy zachować „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w Diecezji Płockiej”;
  przedstawicieli służby liturgicznej z każdego dekanatu (ministranci / lektorzy) – Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej zobowiązany jest przywieźć ze sobą minimum 3 pełnoletnich przedstawicieli dekanatu. Jeśli duszpasterz zdecyduje się przywieźć ze sobą osoby nieletnie, wówczas należy zachować „Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w Diecezji Płockiej”;
  młodzież z dekanatu przasnyskiego rozpoczynającą przygotowanie do sakramentu bierzmowania (młodzież z poszczególnych parafii dekanatu prosimy zgłaszać do Wydziału Duszpasterskiego do 14 września);
  młodzież formującą się w ruchach i wspólnotach religijnych, która wraz z księżmi asystentami uczestniczyła w spotkaniu w płockiej „Studni”;
  młodzież z diecezji wraz z duszpasterzami i katechetami (zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Duszpasterskiego do 14 września).
 4. Dnia 19 września spotkamy się w Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie, aby po zawiązaniu wspólnoty i modlitwie przy relikwiach udać się w pieszej pielgrzymce do kościoła parafii św. Wojciecha w Przasnyszu, w którym św. Stanisław został ochrzczony. Będziemy uczestniczyć w Eucharystii pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego.
 5. Całość wydarzenia będzie transmitowana na fanpage’u i kanale youtube DDM „Studnia” oraz fanpage’u „Duszpasterski Płock”.

PROGRAM

Liturgiczna uroczystość św. Stanisława Kostki
18 września (MCEW „Studnia” Płock)

18:00 – kolacja
19:00 – słowo i adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
19:30-23.00 – uwielbienie (zespół „Owca”)

Diecezjalne uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki
38. pielgrzymka młodzieży do Rostkowa i Przasnysza
19 września (Rostkowo – Przasnysz)

10:00 – zawiązanie wspólnoty i modlitwa przy relikwiach św. Stanisława Kostki w Rostkowie
10:30 – piesza pielgrzymka z Rostkowa do Przasnysza
12:30 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława Milewskiego
14:00 – zakończenie spotkania

UWAGI ORGANIZACYJNE

 • Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej i Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”.
 • W dniu 2 września 2020 r. o godz. 17.00 w MCSW „Studnia” przy ul. Górnej 1A odbędzie się spotkanie Księdza Biskupa z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży i Dekanalnymi Duszpasterzami Służby Liturgicznej.
 • Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Rostkowie i Przasnyszu czuwać będzie Policja oraz dorośli wolontariusze.
 • Należy przestrzegać wciąż aktualnego obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką przez wszystkich uczestników zgromadzenia liturgicznego w zamkniętych obiektach sakralnych. Ponadto należy zachowywać dystans społeczny minimum 1,5 m.
 • Każdy z uczestników otrzyma książeczkę pt. „Tajemnica Mszy Świętej… odkryj ją wreszcie”.
 • Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy Sanktuarium św. Stanisława Kostki, a następnie po modlitwie przy relikwiach św. Stanisława i zawiązaniu wspólnoty udaje się w grupach w pieszej pielgrzymce do Przasnysza.
 • Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.
 • Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
 • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych kwot pieniędzy.
 • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów wyłącznie w plastikowych opakowaniach.
 • W czasie pielgrzymki na terenie Rostkowa obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.
 • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej. Policja ma prawo zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań organizatorów.

Ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Ks. Krzysztof Ruciński
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży