Aktualności

XX Dzień Papieski

W niedzielę 11 października 2020 r. będziemy obchodzić w Polsce XX Dzień Papieski, który będzie przebiegał pod hasłem „Totus Tuus”. W tym dniu tradycyjnie odbywa się zbiórka kościelna będąca podstawą finansowania programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który aktualnie obejmuje opieką blisko 2000 uczniów i studentów.
W imieniu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” bardzo proszę o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na stypendia w każdej parafii do własnych, parafialnych puszek kwestarskich. Z racji koniecznych oszczędności wyjątkowo Fundacja zrezygnowała z druku puszek do zbiórki i innych materiałów graficznych. Do dyspozycji parafii jest plakat naszej akcji.
Jednocześnie Fundacja tradycyjnie przygotowała katechezy, homilie, rozważania różańcowe i propozycję apelu oraz kreacje graficzne do wykorzystania w czasie obchodów Dnia Papieskiego. Materiały te można pobrać ze strony internetowej: www.dzielo.pl, zakładka Dzień Papieski.
Zebrane środki proszę przesłać bezpośrednio na konto Fundacji podane na przekazie pocztowym, zaznaczając diecezję oraz parafię, a protokół z informacją o wysokości wpłat dostarczyć do końca października 2020 r. do Koordynatora Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej (ks. Andrzej Janicki, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, z dopiskiem – DZIEŃ PAPIESKI lub na adres andrzej.janicki@dzielo.pl).

Płock, dnia 26 sierpnia 2020 r.

Ks. Andrzej Janicki
Koordynator Dnia Papieskiego w Diecezji Płockiej