Aktualności

Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

Po raz czternasty organizowane jest w Poznaniu Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, podczas którego znani i cenieni prelegenci przybliżą treści hasła Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które towarzyszyć będą pracy duszpasterskiej w diecezjach i w parafiach od pierwszej niedzieli Adwentu 2022 roku.
Tegoroczne Forum pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy” odbędzie się w sobotę, 17 września br. Rozpocznie się o godz. 9:30 Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw. św. Rocha w Poznaniu. Obrady odbywać się będą w auli Centrum Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2. Szczegółowy program w załączeniu.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Forum przedstawicieli diecezji zarówno osoby świeckie jak i duchowne, członków różnych ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz przedstawicieli rad duszpasterskich, którzy aktywnie włączają się w realizację programu duszpasterskiego.
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września br. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: forum2022.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 668 385 356.
Organizatorem Forum jest Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.