Aktualności

Życzenia Paschalne

„W swym zmartwychwstaniu, Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej,
właśnie przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął Krzyż”.
św. Jan Paweł II (Dives in Misericordia)

Czcigodni Księża, Siostry i Bracia! Rozważając święte Tajemnice Paschy Chrystusa dzielimy się radością – grób jest pusty! Jezus Zmartwychwstał! Staje pomiędzy nami Żywy, jak niegdyś przy uczniach w Jerozolimie, by kolejny raz przypomnieć „to Ja jestem”. Niech moc płynąca z tych słów otwiera nas na przyjęcie łaski odkupieńczego Krzyża Chrystusa.

Dziękujemy jednocześnie za współpracę i wszelkie oznaki życzliwości.

Życzą pracownicy Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej Płockiej