Życzenia Paschalne

„W swym zmartwychwstaniu, Chrystus objawił Boga miłości miłosiernej,
właśnie przez to, że jako drogę do zmartwychwstania przyjął Krzyż”.
św. Jan Paweł II (Dives in Misericordia)

Czcigodni Księża, Siostry i Bracia! Rozważając święte Tajemnice Paschy Chrystusa dzielimy się radością – grób jest pusty! Jezus Zmartwychwstał! Staje pomiędzy nami Żywy, jak niegdyś przy uczniach w Jerozolimie, by kolejny raz przypomnieć „to Ja jestem”. Niech moc płynąca z tych słów otwiera nas na przyjęcie łaski odkupieńczego Krzyża Chrystusa.

Dziękujemy jednocześnie za współpracę i wszelkie oznaki życzliwości.

Życzą pracownicy Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej Płockiej