Aktualności

Dożynki Diecezji Płockiej i Województwa Mazowieckiego – Bieżuń 27 sierpnia 2023 r.

Tegoroczne Dożynki Diecezji Płockiej, połączone z Dożynkami Województwa Mazowieckiego, odbędą się 27 sierpnia 2023 r. w Bieżuniu, Dekanat Żuromiński. Centralnym wydarzeniem święta dziękczynienia za zbiory będzie Msza Św. sprawowana przez J. E. Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego o godz. 12.00. Czcigodnych Księży zapraszamy do koncelebry (należy zabrać albę). Liturgię Mszy Św. przygotowują przedstawiciele parafii Bieżuń.

Delegacje z wieńcem i poczty sztandarowe prosimy o przybycie do Bieżunia na plac wokół kościoła, gromadzimy się od godz. 10.30. Uroczystość rozpocznie się przemarszem korowodu dożynkowego o godz. 11.00 na boisko przy Szkole Podstawowej im. Andrzeja Zamoyskiego.

Tradycją jest, że podczas Mszy Św. niesione są dary z diecezji. Prosimy dekanaty o przygotowanie daru ofiarnego (delegacje z darami gromadzą się na boisku szkolnym w wyznaczonym miejscu)

  • Dekanat żuromiński – kosz pieczywa i chleby
  • Dekanat dobrzyński nad Drwęcą – kosz owoców
  • Dekanat tłuchowski – owoce lasu
  • Dekanat rypiński – owoce pszczelego roju – miody
  • Dekanat mławski zachodni – kosz z ziarnami zbóż
  • Dekanat płocki zachodni – kosz kwiatów
  • Dekanat sierpecki – kosz ziół
  • Dekanat bielski – kosz warzyw

W lipcu zostały przekazane plakaty dożynkowe. Księży Dziekanów i Dekanalnych Duszpasterzy Rolników prosimy o zorganizowanie w ramach dekanatu wyjazdu autokarowego z wieńcem żniwnym i delegowanym kapłanem. Z Dekanatu żuromińskiego i dekanatów położonych w sąsiedztwie prosimy o wieńce z każdej parafii.

Zapraszamy Koła Pszczelarzy, Koła Łowieckie wraz z pocztami sztandarowymi oraz Koła Gospodyń Wiejskich do wspólnego dziękczynienia za owoc pracy rąk ludzkich.

Za życzliwe przyjęcie prośby dziękujemy i zapraszamy do licznego uczestnictwa w święcie dziękczynienia za tegoroczne plony.

Ks. Marek Dyga

Diecezjalny Duszpasterz Rolników