Miłosierdzia Bożego w Płocku

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku – zwane też Betlejem Miłosierdzia Bożego, to miejsce pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego jakie otrzymała św. Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 r. św. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz “Jezu, ufam Tobie!” i zażądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego – “Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy waszej i na całym świecie” – czytamy w “Dzienniczku”.

Więcej

MB w Czerwińsku

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia – inicjatorem budowy klasztoru był pochodzący z Belgii Aleksander z Mallone, biskup płocki w latach 1129-1156. Możliwe, że swój udział w tworzeniu opactwa czerwińskiego miał także książę Bolesław Krzywousty. Świątynię klasztorną wzniesiono jako dwu wieżowy kościół z kamienia w 1 połowie XII w. Została konsekrowana w 1161 r.

Więcej

MB w Koziebrodach

Parafię erygował bp Dobiesław 16 lipca 1376 r. z fundacji braci Jakuba Bolesty z Koziebród, kanonika płockiego i Mikołaja z Kuchar. Obecny, murowany, neobarokowy kościół wybudowano w 1880 r. Słynący łaskami obraz znajduje się w głównym ołtarzu – kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (XVII w.).

Więcej

MB w Oborach

W 1605 r. właściciele wsi Obory – Łukasz i Anna z Galemskich Rudzowscy postanowili wznieść kościół i sprowadzić do Obór zakonników z bydgoskiego konwentu Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Karmelici przywieźli ze sobą łaskami słynącą figurę Matki Bożej Bolesnej.

Więcej

MB w Osieku

Pierwsza wzmianka o „jakimś” cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny pochodzi z 1407 r. Ze względu na niezwykłe wydarzenia i łaski wizerunek nazywano Obrazem Matki Bożej Łaskawej. Obecny obraz Matki Bożej Łaskawej pochodzi zapewne z końca XVI w., widać w nim wpływy malarstwa holenderskiego.

Więcej

MB w Popowie

23 sierpnia 2015 r. w dniu koronacji Obrazu Matki Bożej Popowskiej koronami papieskimi Biskup Płocki ustanowił świątynię w Popowie Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei. Akt ten został potwierdzony Dekretem z dnia 21 września 2015 r.

Więcej

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń duszpasterskich – opracowywany na początku każdego roku kalendarzowego przez Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej – prezentuje różnego rodzaju inicjatywy prowadzone przez kompetentne wydziały kurialne, ruchy i stowarzyszenia oraz inne podmioty kościelne, które aktywnie włączaj się w dzieło ewangelizacji Diecezji Płockiej.

Więcej

Luty

2 Dzień Życia Konsekrowanego 3-5 Rekolekcje dla katechetów (Płock, MCEW Studnia) 5 Dzień Chorego – szpital w Ciechanowie 10 Dzień Chorego – szpital w Płocku (Winiary) Dzień Chorego – Dom

Więcej

Marzec

3-4 44. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku; Warsztaty dla spowiedników 3-5 Rekolekcje dla katechetów (Płock, MCEW Studnia) 10-12 Oaza modlitwy dla dzieci (Płock, MCEW Studnia) Rekolekcje

Więcej

Kwiecień

3-5 Rekolekcje wielkopostne Czas łaski – czas przebaczenia (Płock, MCEW Studnia) 4 Wielkopostny Dzień Skupienia Kurii i innych instytucji diecezjalnych (Czerwińsk) 6-8 Rekolekcje Triduum Paschalnego organizowane przez Ruch Światło-Życie (Płock,

Więcej

Maj

1-3 Spotkanie formacyjne animatorów Ruchu Światło-Życie 2 Uroczystość św. Zygmunta, patrona miasta Płocka 13 Spotkanie formacyjne nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. – wykłady Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę Diecezjalny dzień

Więcej

Czerwiec

2 Kurs liturgiczny dla osób pełniących posługę muzyczną podczas sprawowania sakramentu małżeństwa (Musicum, budynek Szkół Katolickich) 3 Święcenia prezbiteratu (Bazylika Katedralna w Płocku, godz. 11.00) Spotkanie młodzieży na Polach Lednicy

Więcej

Lipiec

1-9 Letnie rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich (Bańska Wyżna) 14-24 Oaza Ewangelizacyjna i Dzieci Bożych I stopnia 14-30 Oaza Nowej Drogi II stopnia 15 Msza św. dla członków i sympatyków Katolickiego

Więcej

Sierpień

6-14 42. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę 10 Jubileusze życia zakonnego Sióstr Pasjonistek (Płock) 15 Uroczystość Wniebowzięcia NMP; 455. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki – głównego patrona Diecezji

Więcej