Miłosierdzia Bożego w Płocku

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku – zwane też Betlejem Miłosierdzia Bożego, to miejsce pierwszych objawień Jezusa Miłosiernego jakie otrzymała św. Faustyna Kowalska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tu 22 lutego 1931 r. św. Faustyna miała wizję Jezusa, który kazał jej namalować obraz “Jezu, ufam Tobie!” i zażądał ustanowienia święta Miłosierdzia Bożego – “Pragnę, aby ten obraz czczono w kaplicy waszej i na całym świecie” – czytamy w “Dzienniczku”.

Więcej

MB w Czerwińsku

Bazylika Matki Bożej Pocieszenia – inicjatorem budowy klasztoru był pochodzący z Belgii Aleksander z Mallone, biskup płocki w latach 1129-1156. Możliwe, że swój udział w tworzeniu opactwa czerwińskiego miał także książę Bolesław Krzywousty. Świątynię klasztorną wzniesiono jako dwu wieżowy kościół z kamienia w 1 połowie XII w. Została konsekrowana w 1161 r.

Więcej

MB w Koziebrodach

Parafię erygował bp Dobiesław 16 lipca 1376 r. z fundacji braci Jakuba Bolesty z Koziebród, kanonika płockiego i Mikołaja z Kuchar. Obecny, murowany, neobarokowy kościół wybudowano w 1880 r. Słynący łaskami obraz znajduje się w głównym ołtarzu – kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej (XVII w.).

Więcej

MB w Oborach

W 1605 r. właściciele wsi Obory – Łukasz i Anna z Galemskich Rudzowscy postanowili wznieść kościół i sprowadzić do Obór zakonników z bydgoskiego konwentu Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Karmelici przywieźli ze sobą łaskami słynącą figurę Matki Bożej Bolesnej.

Więcej

MB w Osieku

Pierwsza wzmianka o „jakimś” cudownym obrazie Najświętszej Maryi Panny pochodzi z 1407 r. Ze względu na niezwykłe wydarzenia i łaski wizerunek nazywano Obrazem Matki Bożej Łaskawej. Obecny obraz Matki Bożej Łaskawej pochodzi zapewne z końca XVI w., widać w nim wpływy malarstwa holenderskiego.

Więcej

MB w Popowie

23 sierpnia 2015 r. w dniu koronacji Obrazu Matki Bożej Popowskiej koronami papieskimi Biskup Płocki ustanowił świątynię w Popowie Diecezjalnym Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki nadziei. Akt ten został potwierdzony Dekretem z dnia 21 września 2015 r.

Więcej

Kalendarz

Kalendarz wydarzeń duszpasterskich – opracowywany na początku każdego roku kalendarzowego przez Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej – prezentuje różnego rodzaju inicjatywy prowadzone przez kompetentne wydziały kurialne, ruchy i stowarzyszenia oraz inne podmioty kościelne, które aktywnie włączaj się w dzieło ewangelizacji Diecezji Płockiej.

Więcej

Luty

LUTY 1 Msza św. SNE (Płock, Bazylika Katedralna; Ciechanów, Fara, godz. 19.00) 2 Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msza św. pod przewodnictwem J. E. Biskupa Płockiego Piotra Libery (Płock, Bazylika Katedralna,

Więcej

Marzec

MARZEC 1 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Msza św. SNE (Płock, Bazylika Katedralna; Ciechanów, Fara, godz. 19.00) 2 Środa Popielcowa. Msza św. pod przewodnictwem J. E. Biskupa Płockiego Piotra Libery

Więcej

Kwiecień

KWIECIEŃ 1-3 Rekolekcje regionalne dla liderów Akcji Katolickiej 2 Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu SNE (Ciechanów, Fara, godz. 19.00) 5 Msza św. SNE (Płock, Bazylika Katedralna; Ciechanów, Fara, godz. 19.00) 8

Więcej

Maj

MAJ 1 Niedziela Biblijna 2 15. rocznica nominacji J.E. Biskupa Płockiego Piotra Libery na stolicę biskupią w Płocku Nieszpory ku czci św. Zygmunta (Płock, Bazylika Katedralna) 4 Msza św. SNE

Więcej

Czerwiec

CZERWIEC 3 2. Ogólnopolski Kongres Różańcowy na Jasnej Górze 3-4 10. Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę 4 Diecezjalne Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego organizowane przez SNE (Płock, Bazylika

Więcej

Lipiec

LIPIEC 1-2 85. Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę 1-10 Kurs Paweł (Płock/Licheń) 2-10 Letnie rekolekcje RRN (Bańska Wyżna) 6-11 33. Piesza Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości Narodu z

Więcej

Sierpień

SIERPIEŃ 6-14 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę 11 Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas z parafii płockich (Płock, ul. Sienkiewicza 54, Centrum Charytatywno-Opiekuńcze im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego

Więcej