Rada DFS

Rada Diecezjalnego Funduszu Społecznego Członkowie z urzędu:ks. kan. mgr Roman Bagiński – Ekonom Diecezjalnyks. dr Marcin Sadowski (Sekretarz Rady) – p. o. Dyrektora Wydziału Duszpasterskiegoks. mgr Krzysztof Ruciński – Diecezjalny Duszpasterz

Więcej

Zasady działania DFS

Diecezjalny Fundusz Społeczny (dalej: Fundusz) tworzą środki, zebrane od kapłanów, pracujących w duszpasterstwie parafialnym, którzy otrzymują wynagrodzenie z tytułu: nauczania w szkole, wykładów na uczelniach wyższych, zajęć w instytucjach kościelnych i pozakościelnych oraz posługi kapelana. W myśl synodalnego

Więcej

Pracownicy

“Synod wzywa wszystkie parafie i ośrodki duszpasterskie do rzetelnego realizowania programów pracy duszpasterskiej, wypracowywanych przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej na podstawie wskazań Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski, z uwzględnieniem specyfiki Diecezji” (43. SDP). Dyrektor:ks.

Więcej

Duszpasterstwa specjalne

“Biskup diecezjalny, na wniosek dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej lub dyrektorów innych kompetentnych wydziałów Kurii Diecezjalnej, powołuje diecezjalnych referentów oraz duszpasterzy poszczególnych środowisk, a w odniesieniu do ruchów i stowarzyszeń

Więcej

Diecezjalna Rada Duszpasterska

Diecezjalna Rada Duszpasterska jest organem doradczym Biskupa Płockiego, któremu służy pomocą w pełnieniu misji pasterskiej w powierzonym mu Kościele. Do kompetencji Rady należą problemy duszpasterskie, ich analiza, formułowanie wniosków praktycznych i przedkładanie projektów rozwiązań Biskupowi

Więcej

Adres

WYDZIAŁ DUSZPASTERSKI Kurii Diecezjalnej Płockiejul. Tumska 3, 09-402 Płock Tel.: /24/ 262 85 99 (centrex 116)E-mail: duszpasterski@diecezjaplocka.pl duszpasterski.pl facebook.com/duszpasterski twitter.com/duszpasterski Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8.30-14.00

Więcej