Opiekun Duchowy

Opiekun duchowy Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej

ks. dr Marcin SADOWSKI
e-mail: marcin.sadowski@diecezjaplocka.pl
tel.: /24/ 268 04 55 (centrex 136)