Opiekun Duchowy

Opiekun duchowy Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Diecezji Płockiej

ks. dr Jarosław KAMIŃSKI
e-mail: jaroslaw.kaminski@diecezjaplocka.pl
tel.: /24/ 268 04 55 (centrex 136)