Aktualności

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14).
Z okazji świąt Bożego Narodzenia, świąt w których Grota Betlejemska stała się miejscem intymnej komunii Boga z ludźmi, pragniemy życzyć Czcigodnym Księżom, Katechetom, Doradcom Życia Rodzinnego, Nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej i wszystkim naszym Przyjaciołom, abyście doświadczając radości i pokoju betlejemskiej nocy, potrafili rozwijać zmysł wiary, by żyć życiem w Chrystusie. Jednocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność za wszelkie formy współpracy i życzliwości kierowane pod naszym adresem. Na Nowy 2021 Rok życzymy doświadczenia Mocy Bożego Ducha.

Pracownicy
Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej Płockiej