Aktualności

V Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków

Serdecznie zapraszamy na 5. Diecezjalną Pielgrzymkę Strażaków do Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu w sobotę 28 sierpnia 2021 r.

Program Pielgrzymki

  • 9:00 – zjazd i rejestracja uczestników
  • 9:30 – występ zespoły folklorystycznego „Tłuchowianie” działającego przy OSP Źródła
  • 10:00 – występ orkiestr strażackich
  • 10:30 – wprowadzenie pocztów sztandarowych
  • 10:50 – zapoznanie z historią Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej (Ojciec Kustosz)
  • 11:00 – Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa Piotra Libery
  • 12:30 – posiłek dla strażaków i zaproszonych gości

 

Bardzo ważne informacje:

  • Wjazd samochodów tylko od strony drogi krajowej nr 10. Policja i Straż Miejska będą wskazywać miejsca parkingowe
  • Samochody PT. Strażaków – Pielgrzymów powinny zostać oznaczone białą kartą – należy ją umieścić za przednią szybą
  • Kapłani uczestniczący w Mszy św. koncelebrowanej zabierają ze sobą tylko alby