Aktualności

Prezentacja książki dedykowanej ks. prof. Henrykowi Seweryniakowi

X Maraton Apologetyczny „Hermeneutyka i apologia. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka” – odbędzie się 2 czerwca 2022 r. (czwartek) w Auli Jana Pawła II w UKSW w Warszawie, przy ul. Dewajtis 5. Na zakończenie odbędzie się prezentacja książki dedykowanej płockiemu teologowi.

Program spotkania:
10:00 Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

Sesja pierwsza
10:10 Metodologiczne podstawy teologii fundamentalnej ks. Henryka Seweryniaka – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Uniwersytet Opolski)
10:40 Wiara czy wątpienie. Medytacje z „Medytacjami z Herbertem” – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski)
11:10 Universale concretum i jego wiarygodność. O chrystologii ks Henryka Seweryniaka – ks. dr Andrzej Persidok (Akademia Katolicka Warszawa)

Przerwa

Sesja druga
12:00 Między Płockiem a Rzymem, czyli o eklezjologii ks. Henryka Seweryniaka w kontekście wizji Kościoła papieża Franciszka – ks. prof. ucz. dr hab. Damian Wąsek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
12:30 Ecclesia ulepiona z tłumu Miasta. Socjologiczny obraz powstania Kościoła w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – o dr Andrzej Bielat OP
13:00 Apologia według ks. Henryka Seweryniaka – ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
13:30 Dyskusja podsumowująca i prezentacja książki dedykowanej ks. Henrykowi Seweryniakowi: „Hermeneutyka i apologia”. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka, ks. Przemysław Artemiuk (red.).

Wstęp na spotkanie otwarty