Aktualności

Odbyła się Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium w Koziebrodach

W sobotę 9 października odbyła się pielgrzymka mężczyzn do sanktuarium w Koziebrodach. Pielgrzymka była okazją do refleksji i modlitwy w męskim gronie.

Katechezę na temat związany z hasłem pielgrzymki “Opiekun życia” wygłosił p. Paweł Woliński. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił Ks. Kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej. Zebrani mężczyźni uczestniczyli ponadto w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz różańcu, korzystali także z sakramentu pokuty. Gospodarze podjęli zebranych poczęstunkiem.
W spotkaniu wzięło udział około osiemdziesięciu mężczyzn.
fot. Dawid Jankowski