Aktualności

Niedziela Misyjna 2021

Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną, będzie obchodzony w tym roku 24 października pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Jest świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. 

Z tej okazji papież Franciszek napisał orędzie zatytułowane: „Nie możemy nie mówić tego, cośmy wiedzieli i słyszeli” (Dz 4,20). Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny.

 

Historia

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.
W tym roku będzie obchodzony po raz 95.

 

Orędzie misyjne

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się one regularnie od pontyfikatu Pawła VI.

W tegorocznym orędziu papież Franciszek napisał: „Podobnie jak Apostołowie i pierwsi chrześcijanie, również my mówimy z całą mocą: «Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli» (Dz 4,20). Wszystko, co otrzymaliśmy, wszystko, czym obdarował nas Pan, dał nam, byśmy to dobrze wykorzystali i przekazali bezinteresownie innym. Tak jak Apostołowie, którzy zobaczyli, usłyszeli i dotknęli zbawczej mocy Jezusa (por. 1 J 1,1-4), tak i my dzisiaj możemy dotknąć cierpiącego i chwalebnego ciała Chrystusa w historii każdego dnia i odnaleźć w sobie odwagę, by dzielić się ze wszystkimi przesłaniem nadziei, które rodzi się ze świadomości, że towarzyszy nam Pan”.

Papież podkreśla też wartość powołania misyjnego: „Dzisiaj Jezus potrzebuje serc ludzi zdolnych do przeżywania powołania jako prawdziwej miłości, która sprawi, że wyjdą na peryferie świata i staną się posłańcami i narzędziami współczującej miłości. I jest to powołanie, które On kieruje do wszystkich, choć nie w ten sam sposób”.

„Niedziela Misyjna jest swoistego rodzaju budzikiem dla naszych serc. Daje nadzieję na to, że kolejni misjonarze w imieniu Kościoła pokonają najdalsze przestrzenie globu, aby zaświadczyć o Ewangelii Życia” – wyjaśnił ks. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Zaznaczył też, że Niedziela Misyjna inauguruje w Polsce tydzień aktywności misyjnej: „Każdy z ochrzczonych może w tym czasie włączyć się w to dzieło pomocy naszym siostrom i braciom na terenach misyjnych, np. poprzez uczestnictwo w nabożeństwach misyjnych. Papieskie Dzieła Misyjne proponują na każdy dzień Tygodnia Misyjnego materiały liturgiczne i duszpasterskie, które są pomocą w animacji misyjnej w naszych wspólnotach i parafiach. Zawierają myśli do homilii dla dorosłych i młodzieży oraz propozycje modlitw i liturgii Mszy św. Przybliżają jego ideę i pomagają w przeżyciu tego szczególnego dla misji czasu”.