Aktualności

Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej organizuje Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów dnia 5-6 października 2022 r

Na kurs można się zgłaszać telefonicznie (024/262-85-99) lub przez pocztę elektroniczną: duszpasterski@diecezjaplocka.pl Termin najbliższego kursu:  Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września br. Kurs odbywać się będzie w siedzibie CPP “Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00–19.00. Przychodząc na kurs pierwszego dnia należy przynieść ze sobą zdjęcie (max. 30 x 40 mm) oraz wpłacić 170 zł. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie i identyfikator ze zdjęciem. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych.

We Wskazaniach Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznej czytamy: „Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, jeśli chcą stale wykonywać swoje czynności w czasie liturgii są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diecezjalną Komisję oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej. Przed przystąpieniem do rejestrowania kamerą danej czynności liturgicznej mają obowiązek uzgodnić z proboszczem lub innym prezbiterem, który jej przewodniczy, miejsce i sposób wykonywania tych czynności”.
Obecność kamerzystów i fotografów w czasie udzielania sakramentów jest zrozumiała i korzystna. Jednak przy złej postawie podejmujących tę posługę powaga i modlitewny nastrój uroczystości mogą zostać poważnie zakłócone. Kurs pastoralny pomaga zrozumieć sens liturgii i poznać jej przebieg, a dzięki temu lepiej zaplanować dyskretną pracę kamerzysty, który uchwyci najistotniejsze momenty nie przeszkadzając w ich przeżywaniu.