Aktualności

Kurs fortepianowy w DSO w Płocku

Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. Eugeniusza Gruberskiego zaprasza młodzież od około 12. r. ż. do nauki gry w ramach Kursu Fortepianowego. Kurs Fortepianowy stanowi przygotowanie do rozpoczęcia nauki gry na organach w pełnym cyklu nauki w Studium Organistowskim, ale może być także sposobem na przygotowanie dobrego akompaniatora dla parafialnego zespołu młodzieżowego.
1. Zajęcia odbywają się w siedzibie Studium w Płocku, zasadniczo w soboty, istnieje jednak także możliwość umówienia zajęć indywidualnych innego dnia. Początek zajęć w marcu.
2. Lekcje mają charakter indywidualny, pół godziny lub 45 minut tygodniowo – w zależności od wybranej opcji. Raz w miesiącu dwie godziny wspólnych zajęć teoretycznych.
3. Do rozpoczęcia nauki nie są wymagane żadne wstępne umiejętności. Można rozpocząć naukę całkowicie od początku.
4. Zapraszamy przede wszystkim młodzież (zarówno chłopców, jak i dziewczęta) spośród ministrantów, scholi, zespołów młodzieżowych i członków innych grup działających przy parafii. Uczyć się mogą także osoby dorosłe.

Czcigodnych Księży Proboszczów i Wikariuszy proszę o poinformowanie młodzieży o tej możliwości i zwrócenie uwagi zwłaszcza na osoby, które w przyszłości mogłyby podjąć posługę organisty.
Szczegółowe informacje: ks. Marcin Sadowski, tel. 602 884 111, email: ksmarsad06@gmail.com
Zapraszamy także na profil Studium Organistowskiego na Facebook’u: www.facebook.com/duchliturgii

Ks. Marcin Sadowski
Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego
im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku