Karta zgłoszeniowa

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA – pobieranie

Jedna karta zgłoszeniowa służy do zgłoszenia jednej grupy. W przypadku zgłaszania kilku grup dla każdej z nich należy oddzielnie wypełnić kartę zgłoszeniową. Zgłoszenie należy przekazać do koordynatora rejonowego odpowiedzialnego za przeprowadzenie eliminacji rejonowych.