Aktualności

Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej

               W sobotę 23 kwietnia br. po raz pierwszy odbyło się Forum Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej. Spotkanie miało miejsce w sali barokowej opactwa pobenedyktyńskiego w Płocku. Forum Muzyków Kościelnych otworzył J. E. Ks. Bp Mirosław Milewski. W tematykę spotkania wprowadził ks. dr Andrzej Leleń. Forum odbywało się pod hasłem: „Między prawami liturgii a wolnością muzyka”. W spotkaniu wzięli udział organiści pracujący w parafiach diecezji, a także dyrygenci chórów, kapelmistrzowie orkiestr dętych, osoby, które pełnią posługę muzyczną podczas liturgii sakramentu małżeństwa.

               Celem Forum Muzyków Kościelnych było poszerzenie wiedzy osób zaangażowanych w liturgię, a także integracja środowiska muzyków pełniących posługę w naszych kościołach. Podczas Forum uczestnicy wysłuchali dwóch prelekcji: ks. prof. dr hab. Daniel Brzeziński wygłosił wykład „Między prawami liturgii… – o zasadach rządzących muzyką liturgiczną. Kontynuacją i rozwinięciem pierwszej prelekcji był wykład p. dr Marty Benk, która mówiła z kolei o możliwościach wzbogacenia posługi muzyka kościelnego dzięki własnej inwencji i zaangażowaniu w przedłożeniu pt. „… a wolnością muzyka – o dylematach muzyka służącego w liturgii”. Uczestnicy Forum mieli także okazję rozmawiać o problemach związanych z muzyką kościelną podczas ostatniej części spotkania, którą było „Otwarte Forum Dyskusyjne”.

               Spotkanie zorganizował Diecezjalny Instytutu Muzyki Kościelnej MUSICUM im. ks. Eugeniusza Gruberskiego w Płocku oraz Referat ds. Muzyki Kościelnej i Spraw Organistowskich Kurii Diecezjalnej Płockiej. W Forum, które poprowadził ks. dr Marcin Sadowski, wzięło udział około 90 osób.