Duszpasterstwo nadzwyczajnych szafarzy

1. Przygotowanie do podjęcia posługi

Podjęcie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga odpowiedniego przygotowania. Kandydaci wskazani przez Księży Proboszczów odbywają kilkutygodniowy kurs, podczas którego – zgodnie z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski oraz XLIII Synodu Diecezji Płockiej – zapoznają się z zagadnieniami teologicznymi, liturgicznymi oraz prawnymi, związanymi z posługą nadzwyczajnego szafarza.

2. Rekolekcje

Nadzwyczajni szafarz co roku przeżywają trzydniowe rekolekcje zamknięte. Rekolekcje odbywają się przed pierwszą Niedzielą Wielkiego Postu (piątek-niedziela). Na zakończenie rekolekcji z rąk Księdza Biskupa szafarze otrzymują prawo do posługiwania w parafiach przez kolejny rok. Dla nowych szafarzy jest to moment przyjęcia błogosławieństwa na rozpoczęcie posługi w diecezji.

3. Spotkania rejonowe

Jesienią odbywają się spotkania rejonowe dla nadzwyczajnych szafarzy. Jest to okazja do wspólnej modlitwy, braterskiej rozmowy, ale także pogłębienia wiedzy o pełnionej posłudze i zapoznania się z najnowszymi wskazaniami Kościoła.