Dominicantes – doroczne badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 9.10.2022 r.

W niedzielę 9 października 2022 roku odbędzie się kolejne, doroczne badanie udziału wiernych w niedzielnej Mszy św. oraz przystępowania do Komunii św. Księży Proboszczów i Administratorów uprzejmie prosimy o wypełnienie stosownych formularzy i dostarczenie och do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej do końca października.

Formularze można pobrać tutaj:

Formularz pdf

Formularz doc