Aktualności

„Dokądkolwiek się udasz” – rekolekcje dla maturzystów

W życiu każdego człowieka przychodzi czas ważnych decyzji, czas wyboru drogi życia. Dla wielu ludzi jest to czas rozeznania powołania. Z właściwym takim decyzjom przejęciem pytają wówczas: co mam robić w życiu? Jakie jest moje powołanie? Jaka jest wola Boga względem mnie? Czego Bóg ode mnie oczekuje? Wielu młodych ludzi, poważnie zadających sobie te i podobne pytania, chciałoby otrzymać wyraźną i precyzyjną odpowiedź. Pytanie o powołanie jest pytaniem, które ma sens przede wszystkim w kontekście wiary, czyli relacji jaka łączy człowieka z Bogiem. To przecież Bóg powołuje człowieka. Dlatego też zrozumienie pytania o powołanie zależy od rozumienia relacji z Bogiem, od rozumienia kim jest Bóg i jak postępuje z człowiekiem.

W dniach 28 – 30 kwietnia (środa – piątek) o godz. 20:00 zapraszam na rekolekcje dla maturzystów zatytułowane „Dokądkolwiek się udasz”. Poprowadzi je ks. Krzysztof Ruciński. Rekolekcje będą transmitowane na kanale youtube ddm studnia (diecezjalne duszpasterstwo młodzieży “Studnia”). Bardzo proszę duszpasterzy i katechetów o udostępnienie tej informacji maturzystom.

Link do rekolekcji: https://www.youtube.com/channel/UCFmBaDbnYw_OBUuTjLkHbPg