Aktualności

Biskup Płocki zachęca do ustawiania morowych krzyży (karawaka)

W apelu z dn. 12 października 2020 r. Biskup Płocki Piotr Libera zachęca wspólnoty parafialne do rozważenia “możliwości  ustawienia krzyży morowych, przy których byłaby możliwość modlitwy do Zbawiciela świata o miłosierdzie i ocalenie”. Przypomniał także o tym bp Mirosław Milewski: “W nawiązaniu do Apelu Biskupa Płockiego warto rozważyć możliwość ustawienia w parafiach krzyży morowych (nazywanych także karawakami), które dla naszych przodków były znakiem nadziei i wyznania wiary w Boga w czasie różnych epidemii i panującej zarazy”.

Tam, gdzie już znajdują się takie krzyże warto je odnowić, aby w tych trudnych czasach pandemii były dla wiernych znakiem ucieczki do Boga, jak znakiem ucieczki dla Izraelitów był wąż wywyższony przez Mojżesza na pustyni.