Aktualności

Badania niedzielnych praktyk religijnych

Zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski od 40. lat prowadzone są badania niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes). Ze względu na trwającą epidemię, będzie to wyjątkowe badanie. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Czcigodnych Księży Proboszczów o przeprowadzenie takich badań w dn. 18 października br. według instrukcji zawartej w formularzu dostarczonym do parafii. Prosimy również o odpowiedzi na dodatkowe pytania, dotyczące działalności bibliotecznej parafii. Niestety nie wszyscy Księża odsyłają ankiety. Pojawiają się wówczas w opracowaniach Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC „białe plamy” na mapie naszej diecezji. Dlatego przypominamy o obowiązku przeprowadzenia wspomnianego badania oraz terminowego nadsyłania wypełnionych ankiet do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej do 31 października 2020 r.

Formularz 2020