Aktualności

4. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę – 21 maja 2023 r.

W dniu 21 maja odbędzie się 4. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. W tym roku hasłem pielgrzymki są słowa Jezusa: „Odwagi! Nie bójcie się!”.

W czasach pełnych niepokoju i przemocy, w których cywilizacja śmierci zdaje się górować nad cywilizacją życia i miłości, to wezwanie i jednocześnie zapewnienie jest nam szczególnie potrzebne. Dla wierzących kobiet najpiękniejszym symbolem odwagi jest Matka Jezusa – Maryja, która z miłości do Boga i człowieka zgodziła się na realizację w swoim życiu Bożego planu zbawienia. Jak pisał św. Jan Paweł II „Maryja jawi się nam jako przykład odważnej nadziei i czynnej miłości: kroczyła Ona w nadziei, z uległą gotowością (…) przeżywała miłość przyjmując wszystkie jej wymogi, włącznie z najpełniejszym darem i największą ofiarą. Wierni Jej przykładowi winniśmy również pozostawać mocni nadzieją (…)”.

Z wdzięczności, za obecność Matki Pana w polskim Narodzie, w 1982 r. kobiety złożyły na Jasnej Górze swój dar – kielich mszalny, zwany „Kielichem Życia i Przemiany”. Umieszczono na nim postaci czterech wielkich Polek, wśród których jest sługa Boża Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz. W tym roku, obok Maryi, chcemy uczynić ją przewodniczką dla wszystkich kobiet. Ta niezwykła Polka, wpatrzona w Jezusa i Maryję odważnie stawiała granice złu, ratując nowe życie. Przyjmując porody w obozie koncentracyjnym, z ogromną determinacją służyła matkom przywracając im godność i człowieczeństwo. Swoją postawą głosiła orędzie życia, miłości i nadziei. Jednocześnie jak Maryja, była człowiekiem modlitwy i zawierzenia. Swoją siłę czerpała z życia sakramentami. Odwaga w naśladowaniu Jezusa w trosce o najsłabszych i bezbronnych oraz poniżonych była owocami jej relacji z Bogiem stwórcą i dawcą życia. Dlatego chcemy razem z nią prosić Maryję przed Jej cudownym wizerunkiem, aby uczyła współczesne kobiety wierności i odwagi kroczenia za Jezusem oraz dawania o Nim świadectwa.

W imieniu własnym oraz Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet i organizatorów: Archidiecezji Łódzkiej i Diecezji Łowickiej pragnę serdecznie zaprosić wszystkie kobiety na to niezwykłe spotkanie, pełne mocy i modlitwy.