Opiekun duchowy

“Wydział Duszpasterski też, lub wyznaczony przez Biskupa Płockiego prezbiter, organizuje kursy, szkolenia, rekolekcje i wszelkie inne formy intelektualnej, duchowej i duszpasterskiej formacji kandydatów i szafarzy” (43. SDP). Opiekun duchowy Nadzwyczajnych

Więcej