Koordynatorzy rejonowi

“W celu usprawnienia organizacji i przebiegu spotkań formacyjnych, spośród nadzwyczajnych szafarzy Biskup Płocki może ustanowić szafarzy rejonowych, którzy ściśle współpracują z osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi w Diecezji Płockiej za stałą formację

Więcej