Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów

We „Wskazaniach Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznej czytamy: „Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, jeśli chcą stale wykonywać swoje czynności w czasie liturgii są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diecezjalną Komisję oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej. Przed przystąpieniem do rejestrowania kamerą danej czynności liturgicznej mają obowiązek uzgodnić z proboszczem lub innym prezbiterem, który jej przewodniczy, miejsce i sposób wykonywania tych czynności”. Obecność kamerzystów i fotografów w czasie udzielania sakramentów jest zrozumiała i korzystna. Jednak przy złej postawie podejmujących tę posługę powaga i modlitewny nastrój uroczystości mogą zostać poważnie zakłócone.
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej wychodząc naprzeciw wskazaniom Komisji oraz zgłaszającym się fotografom i kamerzystom, organizuje kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Celem szkolenia jest przybliżenie zainteresowanym liturgii sakramentów oraz zapoznanie ze wskazaniami zawartymi we wspomnianym dokumencie Komisji Episkopatu Polski. Przypominamy Czcigodnym Księżom, iż mają prawo wymagać od kamerzystów i fotografów posługujących w czasie liturgii, by okazali zaświadczenie o ukończeniu kursu, ale jednocześnie, bez poważnych przyczyn, nie powinni odmawiać wykonywania im swoich obowiązków.
Na kurs można się zgłaszać telefonicznie (024/262-85-99) lub przez pocztę elektroniczną: duszpasterski@diecezjaplocka.pl Termin najbliższego kursu: 6-7 października 2020 r. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września br.
Kurs odbywać się będzie w siedzibie CPP “Metanoia” przy ul. Kobylińskiego 21a w Płocku. Są to dwa spotkania w godz. 16.00–19.00. Przychodząc na kurs pierwszego dnia należy przynieść ze sobą zdjęcie (max. 30 x 40 mm) oraz wpłacić 150 zł. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie i identyfikator ze zdjęciem. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji w ogłoszeniach parafialnych.