CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Newsy

Kurs przygotowawczy dla nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. w 2019 r.

Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej organizuje w styczniu 2019 r. kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Księża proboszczowie, którzy mają kandydatów do tej zaszczytnej posługi mogą dokonywać zgłoszeń na kurs formacyjny najpóźniej do 14 grudnia 2018 r. na adres Wydziału Duszpasterskiego. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania i nr telefonu, a także załączyć pisemną opinię księdza proboszcza.

Terminy spotkań formacyjnych: 12, 19, 26 stycznia 2019 r. od godz. 10.00 (Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA przy ulicy Kobylińskiego 21a, Płock) oraz rekolekcje dla szafarzy 8-10 marca 2019 r. w Ośrodku Caritas w Popowie. Koszt kursu znany będzie dopiero po zamknięciu listy kandydatów (koszty kursu i zakup stroju liturgicznego dla szafarza ponosi parafia). Dokument upoważniający do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej wręczy Biskup Płocki na zakończenie formacji, podczas rekolekcji dla wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Dokładny program, terminy spotkań, tematykę i nazwiska osób prowadzących kurs otrzymają uczestnicy w czasie pierwszego spotkania, czyli 12 stycznia 2019 r.
O tym, kto może zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej mówią szczegółowo następujące dokumenty:
• Instrukcja KEP w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej;
• Modyfikacja instrukcji KEP w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z dnia 22 czerwca 1991 r.;
• Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej;
• 43. Synod Diecezji Płockiej: Instrukcja o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej;
• Aneks do Instrukcji o przygotowaniu i posłudze nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej w diecezji płockiej, w: 43. Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, s. 554-556 (Okólnik nr 15/2018).
Normy ogólne stwierdzają, że nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej może być mężczyzna w wieku 25-65 1at. Kandydat musi:
• wyróżniać się dojrzałością w wierze, zdrową pobożnością eucharystyczną i intensywnym życiem sakramentalnym;
• odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
• posiadać przynajmniej wykształcenie średnie;
• aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
• odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną oraz cechami ułatwiającymi nawiązywanie kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
• posiadać pozytywną rekomendację Księdza Proboszcza;
• mieć ukończony kurs przygotowawczy.
Czcigodnych Księży Proboszczów parafii, z których pochodzą kandydaci prosimy o poinformowanie zainteresowanych osób o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu.

ks. Jarosław Kamiński
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Opiekun duchowy nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

© 2008 Diecezja Płocka