CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Newsy

Informacje diecezjalnego duszpasterza ds. misji

W Światowy Dzień Misyjny 2017 r. Papież Franciszek skierował list na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Papież ogłasza w nim, że w październiku 2019 roku będzie miał miejsce Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu Apostolskiego Maximum illud. Dokument ten pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.
Ojciec Święty przypomniał znaczenie jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu. Podkreślił szczególnie wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne ogłosił swój dokument.
Wskazówki papieża Franciszka i Kongregacji Ewangelizacji Narodów dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia NMM:
1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Diecezja Płocka włącza się w ogólnopolski program obchodów NMM, proponując program uprzednio omówiony na spotkaniach dekanalnych referentów misyjnych w listopadzie 2018 r. i w czerwcu 2019 r., oraz zaakceptowany przez J.E. Ks. Bpa Piotr Liberę.

Program Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w Diecezji Płockiej

Październik 2019 r.

03 Różaniec i Msza Św. w intencji płockich misjonarzy.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. kan. Tomasz Szablewski, ks. Bogdan Zalewski
05 Otwarcie wystawy „Misyjne drogi Kapłanów Diecezji Płockiej”. Muzeum Diecezjalne w Płocku o godz. 10.00
10 Różaniec i Msza Św. w intencji płockich misjonarzy.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. kan. Henryk Lewandowski, ks. kan. Mirosław Danielski.
17 Różaniec i Msza Św. w intencji płockich misjonarzy.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. kan. Grzegorz Mierzejewski
20 Niedziela Misyjna. Msza Święta w intencji misji sprawowana przez J.E. Ks. Bpa Romana Marcinkowskiego w Bazylice Katedralnej w Płocku o  godz. 11.30
20 - 26 93. Tydzień Misyjny.

24 Różaniec i Msza Św. w intencji płockich misjonarzy.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. Radosław Zawadzki, ks. Jacek Kędzierski
25 Różaniec w intencji Misji we wszystkich parafiach Diecezji Płockiej.
31 Różaniec i Msza Św. w intencji płockich misjonarzy.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku o godz. 16.20 - ks. Jarosław Bukowski, ks. Andrzej Gajewski

Akcje katechetyczno - duszpasterskie:

1. KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas I -III szkół podstawowych.
Temat konkursu: „Dzień z życia misjonarza”.

Prace należy przesłać na adres Wydziału Katechetycznego do 31 października 2019 r. Wystawa wyróżnionych i nagrodzonych prac w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. Szczegółowe informacje w Informatorze dla Katechetów Diecezji Płockiej.


2. SPOTKANIE DLA KATECHETÓW ZAANGAŻOWANYCH W DUSZPASTERSTWO MISYJNE

Zapraszamy prowadzących i odpowiedzialnych przy naszych parafiach za Koła Misyjne, grupy dzieci i młodzieży związane z misjami oraz osoby propagujące tematykę misyjną w naszej diecezji również na terenie szkół. Sala Biskupów, Kuria Diecezjalna w Płocku 27 września 2019 r. o godz. 10.00

© 2008 Diecezja Płocka