CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Newsy

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Płocku
W dniach 18-25 stycznia 2020 r., pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy” będziemy przeżywać Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowały polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Materiały te za pośrednictwem Księży Dziekanów zostały przekazane do każdej parafii.
 

KURIA DIECEZJALNA * PARAFIA PRAWOSŁAWNA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO * PARAFIA EWANGELICKA * PARAFIA KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO MARIAWITÓW * KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ * KOŁO NAUKOWE I KOŁO MISYJNE

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

W P Ł O C K U
zapraszają do udziału
w
TYGODNIU MODLITW
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

Życzliwymi bądźmy

(por. Dz 28, 2)
 

17 stycznia, piątek, godz. 17.30 – OBCHODY XXIII DNIA JUDAIZMU W PŁOCKU POD HASŁEM: „PAMIĘTAJ O DNIU SZABATU, ABY GO NALEŻNIE ŚWIĘTOWAĆ” (Wj 20, 8). Nabożeństwo biblijne i modlitwa za naród żydowski. Przewodniczy ks. kan. dr Andrzej Leleń, wykładowca WSD. Kaplica WSD.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
Sobota, 18 styczniaPojednanie: wyrzuć ładunek za burtę

godz. 18.00 – EUCHARYSTIA NA ROZPOCZĘCIE TYGODNIA EKUMENICZNEGO z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów. Przewodniczy ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor WSD, homilia – ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej. Kościół św. Jana Chrzciciela

 

Niedziela, 19 styczniaOświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa

godz. 13.00EUCHARYSTIA o zjednoczenie chrześcijan z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów, transmitowana przez TVP Polonia. Przewodniczy i homilię głosi Biskup Płocki Piotr Libera. Bazylika katedralna płocka

 

Poniedziałek, 20 styczniaNadzieja: nikt z was nie zginie

godz. 18.00 EUCHARYSTIA PAMIĘCI O ZMARŁYCH „LUDZIACH EKUMENII” Z NASZYCH KOŚCIOŁÓW W 2019 ROKU. Przewodniczy i homilię głosi ks. prof. Henryk Seweryniak. Kościół św. Jana Chrzciciela.

 
Wtorek, 21 stycznia – Zaufanie: nie bój się, wierz

godz. 17.00 – NABOŻEŃSTWO EWANGELICKIE. Przewodniczy ks. Szymon Czembor, homilia - ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej. Kościół Ewangelicki, ul. Kazimierza Wielkiego 39.

 

Środa, 22 styczniaPokrzepienie: połam chleb na drogę

godz. 17.00EUCHARYSTIA O ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAN. Przewodniczy i homilię głosi ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Płockiej Kurii Diecezjalnej. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Starym Rynku.

 

Czwartek, 23 styczniaGościnność: okaż życzliwość

godz. 17.00 – WIECZERNIA. NIESZPORY PRAWOSŁAWNE. Przewodniczy ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, homilia - ks. dr Jarosław Kwiatkowski - moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego. Ekumeniczny Wieczór Kolęd. Cerkiew Prawosławna, ul. Kościuszki 18.

 

Piątek, 24 styczniaNawrócenie: przemień serce i umysł

godz. 17.00MSZA ŚW. W MARIAWICKIEJ ŚWIĄTYNI MIŁOSIERDZIA I MIŁOŚCI z udziałem przedstawicieli wszystkich Kościołów. Przewodniczy bp Karol M. Babi, Biskup Naczelny Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, homilia - bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej. Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ul. Kazimierza Wielkiego 27.

© 2008 Diecezja Płocka