CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Księgarnia Diecezjalna
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
E-KAI Płock
powiększanie: a | A

Newsy

Publikacja ks. Andrzeja Rojewskiego pt. Święte Misterium Eucharystii
Pod tytułem „Święte Misterium Eucharystii. Centrum i źródło życia chrześcijańskiego”, ukazała się publikacja ks. Andrzeja Rojewskiego - wieloletniego wykładowcy liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. W przystępny sposób objaśnia znaczenie poszczególnych obrzędów Mszy św. i pomaga w zrozumieniu i przeżywaniu sprawowanego w liturgii misterium. We wprowadzeniu znajdują się fragmenty z encykliki Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharistia", a także z jego Listu apostolskiego „Mane nobiscum Domine". Informacje o publikacji znajdują się na stronie internetowej Płockiego Instytutu Wydawniczego.
© 2008 Diecezja Płocka