CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Księgarnia Diecezjalna
E-KAI Płock
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
powiększanie: a | A

Newsy

Wspomnienie liturgiczne bł. Klary Ludwiki Szczęsnej
7 lutego przypada liturgiczne wspomnienie dowolne bł. Klary Ludwiki Szczęsnej. Jak poinformowała Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego s. Olga Ewa Podsadnia, Zgromadzenie wysłało do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opracowane teksty liturgiczne na wspomnienie bł. Klary Szczęsnej. Jednak Kongregacja do tej pory nie dokonała ich oficjalnego zatwierdzeniach.
 
7 lutego w diecezji płockiej można sprawować Mszę św. ze wspomnienia dowolnego bł. Klary Ludwiki Szczęsnej korzystając z formularza: Msza wspólna o dziewicy, (zob. Mszał rzymski dla diecezji polskich, wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione, Poznań 2012, s. 44"-46").
 
Bł. Klara Ludwika Szczęsna urodziła się w 18 lipca 1863 r. w Cieszkach, w parafii Lubowidz w diecezji płockiej. Ochrzczona została 24 lipca w kościele parafialnym w Lubowidzu. Mieszkała także w Mławie, gdzie przez ok. 6. lat trudniła się krawiectwem. Wstąpiła do Zgromadzenia Sług Jezusa, którego zadaniem była opieka nad służącymi. Formację odbyła w Warszawie, następnie w Lublinie, gdzie pracowała w przytulisku dla dziewcząt. Uczyła je prawd wiary i życia religijnego, zaszczepiała w nich chrześcijańskie wartości, polską kulturę, starając się  o ich dobre wychowanie. Swoją posługę pełniła w warunkach konspiracyjnych, gdyż władze zaborcze zabraniały jakiejkolwiek religijnej działalności.
 
Gdy w 1894 r. św. Józef Sebastian Pelczar założył w Krakowie zgromadzenie zakonne pod nazwą Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego na jego czele stanęła Matka Szczęsna. Celem Zgromadzenia jest uwielbienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w Tajemnicy Najświętszego Serca Jezusowego i szerzenie Królestwa Miłości Bożego Serca w życiu codziennym. W praktyce Zgromadzenie realizowało ten właśnie cel przez opiekę nad służącymi, posługę chorym i inne prace społeczne. W czasie pierwszej kapituły generalnej Zgromadzenia (1907 r.) bł. Klara Ludwika została wybrana przełożoną generalną. Ponownie dokonało się to w 1913 r. Obowiązki przełożonej Zgromadzenia pełniła do końca swego życia. Zmarła 7.02.1916 r. w Krakowie.
 
Beatyfikacja s. Klary Ludwiki Szczęsnej miała miejsce 27 września 2015 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. W imieniu papieża Franciszka aktu dokonał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.
© 2008 Diecezja Płocka