CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Newsy

Konkurs "Zielony Płock"
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Płocka, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, placówki edukacyjne, podmioty gospodarcze działające na terenie naszego miasta do konkursu „Zielony Płock” organizowanego przez Urząd Miasta Płocka.
 
Celem inicjatywy jest przede wszystkim ukazanie harmonii człowieka z przyrodą, jego wrażliwości na estetykę i piękno natury oraz wyobraźni ekologicznej z poszanowaniem naturalnego środowiska. To także świetna okazja do promocji kreatywności i nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych w obrębie małej architektury oraz szansa na podniesienie estetyki i wyglądu terenów zielonych w Płocku. Konkurs służy poprawie warunków życia w mieście, postrzeganiu go jako miasta zieleni i przyjaznego mieszkańcom.
 
Do konkursu można zgłaszać miejsca położone na terenie Płocka w obrębie czterech kategorii:
 
1) balkon, taras, loggia, okna;
2) zielone podwórko, ogródek przydomowy;
3) teren zielony wokół budynku użyteczności publicznej (np. teren wokół   hoteli, kawiarni, restauracji, szkół, przedszkoli, kościołów, instytucji, firm itp.);
4) działka na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych.
 
Technika upiększania zgłoszonych obiektów czy dobór gatunkowy roślin i materiałów dekoracyjnych jest dowolny, natomiast warunkiem niezbędnym uczestnictwa jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza w terminie do 25 lipca 2014 roku.
 
Druk zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miasta Płocka lub pobrać ze strony internetowej www.plock.eu , następnie wypełnić zgodnie z wymogami i złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Płocka  w kopercie z napisem „Konkurs Zielony Płock”.
 
W dalszym etapie konkursu, Komisja Konkursowa dokona przeglądu i oceny nadesłanych zgłoszeń, a następnie przedłoży Prezydentowi Miasta Płocka listę rekomendowanych kandydatów do nagrody. Ostateczną decyzję o wyłonieniu zwycięzców w każdej z kategorii podejmie Kapituła Decyzyjna. Podsumowanie konkursu i ceremonia wręczania nagród laureatom nastąpi 13 września 2014 roku w Dniu Płockich Inicjatyw Pozarządowych.
 
Szczegóły regulaminu wraz z drukiem zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.plock.eu oraz w siedzibie organizatora.
© 2008 Diecezja Płocka