CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Newsy

Etap diecezjalny rozgrywek piłki nożnej ministrantów

Rozgrywki odbędą się w dniu 10 kwietnia 2014 r. w Sierpcu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Płockiej 38 A. W rozgrywkach diecezjalnych wezmą udział drużyny, które w etapie rejonowym zajęły pierwsze i drugie miejsce, łącznie 8 drużyn w każdej kategorii wiekowej. Ze względów organizacyjnych turniej został podzielony na trzy części:

- godz. 09.30 – szkoły podstawowe

- godz. 12.00 – szkoły gimnazjalne

- godz. 14.00 – szkoły ponadgimnazjalne

Prosimy o punktualne przybycie w celu zarejestrowania uczestników rozgrywek. Każdą drużynę prosimy w wpłacenie wpisowego w wysokości 50 zł, jest to koszt wyżywienia, napojów i dokonania niezbędnych opłat związanych z przeprowadzeniem turnieju.

Zgłoszenia do turnieju prosimy przesyłać do dnia 8 kwietnia do ks. Dawida Witkowskiego na adres e-mail: xwitkowski@wp.pl. W zgłoszeniu prosimy podać:

- kategorię wiekową

- liczbę uczestników

- opiekuna grupy

- parafię, z której przyjadą ministranci.

Prosimy dokładnie zapoznać się z regulaminem rozgrywek, który jest podany w załączniku. Szczególnie ważne jest, aby każdy z ministrantów miał ze sobą legitymację szkolną lub dowód osobisty oraz legitymację ministranta. Za organizację rozgrywek odpowiedzialnymi są ks. Artur Janicki – Diecezjalny duszpasterz LSO oraz ks. Dawid Witkowski – Duszpasterz LSO dekanatu sierpeckiego.

W razie pytań bądź wątpliwości proszę kontaktować się z ks. Dawidem Witkowskim, wikariuszem parafii farnej w Sierpcu:

- e-mail: xwitkowski@wp.pl

- tel. 501 241 302.


Diecezjalny Etap Mistrzostw Polski Liturgicznej Służby Ołtarza
w Piłce Nożnej Halowej 2013-2014

/finał diecezjalny 10 kwietnia 2014 r. – Sierpc/


REGULAMIN GRY

1. Zwycięzcy - pierwsza drużyna z każdej kategorii - finału diecezjalnego zagrają w finale ogólnopolskim.
2. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania legitymacji szkolnej (lub dowodu osobistego, lub paszportu) oraz legitymacji ministranckiej lub lektorskiej. Dokumenty te stanowią załącznik do listy z danymi zawodników i zostaną zwrócone po zakończeniu rozgrywek.
3. Każda drużyna musi posiadać opiekuna w czasie całego turnieju. Może to być ksiądz opiekun LSO lub wyznaczona przez niego pełnoletnia osoba.
4. Każdy opiekun (ksiądz opiekun LSO lub wyznaczona przez niego pełnoletnia osoba) przywozi podpisaną listę zawierającą skład drużyny wraz z danymi zawodników.
5. Ksiądz opiekun LSO jest odpowiedzialny za zebranie oświadczeń od rodziców wyrażających zgodę na udział dziecka w zawodach. Oświadczenia stanowią załącznik do listy z danymi zawodników.
6. Kategorie:
Szkoła podstawowa (rocznik 2001 i młodsi)
Gimnazjum (roczniki 1998 - 2000)
Szkoła ponadgimnazjalna (roczniki 1994 - 1997)
7. W grze bierze udział czterech zawodników (w kategorii szkoły podstawowej - pięciu) i bramkarz. Ilość zawodników w drużynie - razem z rezerwowymi - nie może przekroczyć dziesięć osób.
8. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której starszy zawodnik grałby w młodszej kategorii. Natomiast zawodnik z młodszego rocznika może grac w starszej kategorii. Zawodnik może grać tylko
w jednej drużynie.
9. Czas gry 2 x 7 minut ze zmianą stron (organizator może zmienić czas trwania meczów).
10. W pierwszym etapie rozgrywek etapu diecezjalnego stosuje się system rozgrywek grupowych. W przypadku zgłoszenia się małej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu gry na tzw. każdy z każdym.
11. Punktacja w systemie grupowym: za zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt.
12. W wypadku identycznego bilansu punktowego o miejscach w grupie decydują (kolejno):
a) Bezpośredni mecz między drużynami
b) Bilans bramkowy (ilość goli strzelonych – straconych)
c) Ilość bramek strzelonych
d) Losowanie
13. Drużyny, które zajmą pierwsze miejsca w swoich grupach zagrają mecze półfinałowe z drużynami z miejsca drugiego w przeciwnych grupach. Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają mecz finałowy - o pierwsze i drugie miejsce. Drużyny, które przegrają mecze półfinałowe zagrają mecz - o trzecie i czwarte miejsce w swojej kategorii. Na tym etapie rozgrywek przy remisie w regulaminowym czasie gry wynik zostanie rozstrzygnięty w rzutach karnych.
14. Bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego.
15. Uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym na aucie.
16. Zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian.
17. Do gry używać należy miękkiego obuwia.
18. Obowiązuje zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni).
19. Karą za brutalną grę są żółte lub czerwone kartki.
20. Kary: żółta kartka – 2 minuty kary, czerwona kartka – wykluczenie do końca meczu. Za wybitnie nie sportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek. Za inne niesportowe zachowania zawodnika podczas meczu może zostać nałożona kara 1 minuty kary.
21. Sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. innego opiekuna).
22. Za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek.
23. Za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała.
24. Koszt udziału w eliminacjach diecezjalnych jest ustalany przez koordynatorów diecezjalnych.
25. Ponieważ każdy ministrant i lektor jest ubezpieczony w szkole (NW), dlatego organizatorzy nie doubezpieczają zawodników na czas trwania turnieju.
26. W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich powyższe przepisy, decydują organizatorzy.
27. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
28. Zgłoszenie udziału w rozgrywkach potwierdza akceptację powyższych zasad.

Organizatorzy
Ks. Artur Janicki – Diecezjalny duszpasterz LSO
Ks. Dawid Witkowski – Dekanalny duszpasterz LSO

© 2008 Diecezja Płocka