CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Newsy

Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku
Po kilkuletniej przerwie powraca do Czerwińska nad Wisłą jedno z  najsłynniejszych polskich misteriów pasyjnych - „Męka Pańska” autorstwa salezjanina ks. dr. Franciszka Harazima (1885-1941). Wystawiana na terenie XII-wiecznego opactwa przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, przez dziesięciolecia cieszyła się dużym zainteresowaniem wiernych. W Wielkim Poście przybywali oni do Czerwińska, aby poprzez kontakt z taką formą sztuki sakralnej przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Historia Misterium sięga 1931 r. kiedy to 8 marca po raz pierwszy zostało wystawione w Krakowie. Scenariusz dramatu napisał ks. dr Franciszek Harazim SDB, a muzykę do spektaklu skomponował ks. dr Antoni Hlond sdb (1884-1963) – wybitny kompozytor, zasłużony przede wszystkim na polu muzyki kościelnej, a podpisujący swoje utwory pseudonimem "Antoni Chlondowski". Po II wojnie światowej dzieło Harazima i  Chlondowskiego zostało przeniesione do Czerwińska. Tu wystawiono je w  1949 r., po czym – ze względu na cenzurę – wstrzymano aż do 1975 r. Jedynie w latach 1958-60 udało się zorganizować przedstawienia po uwzględnieniu zaleconych przez władzę poprawek.
Przez długie lata (1975-2006) wykonawcami Misterium byli nowicjusze salezjańscy, którzy w Czerwińsku odbywali swą formację zakonną. Po przeniesieniu nowicjatu Towarzystwa Salezjańskiego tradycja Misterium wygasła. W roku 2014 pragniemy wrócić do kultywowania tej pięknej, wielkopostnej formy modlitwy i refleksji, poprzez którą wierny ma możliwość uczestniczenia w ostatnich godzinach życia Jezusa Chrystusa. Pięcioaktowe misterium, przenosi widza do Wieczernika i prowadzi go od Ostatniej Wieczerzy przez kolejne etapy męki Zbawiciela: sceny w  Ogrodzie Oliwnym, pałacu Kajfasza, pretorium Piłata, Golgotę, aż do Zmartwychwstania. 
Wierzymy, że przyjazd pielgrzymów na Misterium może być dobrą okazją do przeżycia krótkich, jednodniowych rekolekcji, na które złożą się udział w Misterium, wspólne śpiewanie gorzkich żali, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty oraz uczestnictwo w Eucharystii celebrowanej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Mamy także nadzieję, że to wartościowe wydarzenie religijne na nowo wpisze się w tradycję Mazowsza i stanie się jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w  regionie.
Aktualnie organizacją Misterium zajmuje się Salezjański Ośrodek Młodzieżowo-Powołaniowy EMAUS, a w spektaklu biorą udział profesjonalni aktorzy (m.in.Mariusz Kozubek, Marcin Wąsowski, Adam Łoniewski) i młodzież ze środowisk salezjańskich. Pragniemy serdecznie zaprosić do przeżycia wraz z nami Misterium Męki Chrystusa, które będzie niewątpliwie doskonałą okazją dobrego przygotowania się do świąt paschalnych.
Misterium wystawiane będzie w każdą sobotę i niedzielę Wielkiego Postu. Wszelkich informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia ks. Piotr Wyszyński, tel. kom. 662-092-364, e-mail: emaus@salezjanie.pl.  
© 2008 Diecezja Płocka