CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Sklep internetowy SACERDOS
Szkoły Katolickie w Płocku
powiększanie: a | A

Newsy

Polecamy studia podyplomowe z Bioetyki i Prawa Medycznego na UKSW

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

 

ORGANIZATOR: Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW

Współorganizator: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Wydział Prawa i Administracji UKSW

Patron medialny Wolters Kluwer Polska

 

Profil SPBiPM:

Cel studiów: przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie ich umiejętności aplikacji nabytej wiedzy i rozwiązywania konkretnych problemów etyczno – prawnych w praktyce zawodowej.

Grupa docelowa: lekarze, personel medyczny, pracownicy administracji służby zdrowia, duchowni związani ze służbą zdrowia oraz osoby zainteresowane problematyką bioetyczną.

Założenia programowe: zapoznanie z kryteriami i zasadami umożliwiającymi ocenę istniejących problemów bioetycznych w Polsce i na świecie a związanych z dylematami etyczno – prawnymi w praktyce medycznej.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in.:

uwarunkowania antropologiczne i filozoficzne problematyki medycznej
klasyfikacja źródeł bioetyki i prawa medycznego
prawne aspekty ochrony zdrowia psychicznego
problematyka zdarzeń niepożądanych i błędów medycznych w lecznictwie
prawa pacjenta i odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta
zasady działania i praktyka komisji bioetycznych
prokreacja wspomagana medycznie
problemy współczesnej tanatologii i opieki paliatywnej
aspekty etyczno – prawne reklamy produktów leczniczych
refundacja leków w świetle nowelizacji ustawy farmaceutycznej

Opłata edukacyjna: 1800 / semestr

 

Informacje dodatkowe:

W ramach Studiów Podyplomowych prowadzona jest platforma e-learningowa, która umożliwia korzystanie z udostępnionych skryptów z zajęć oraz stanowi miejsce wymiany informacji. Za udział w studiach przysługują punkty edukacyjne.

Organizator przewiduje dodatkowo organizację konferencji w ramach promocji studiów, bezpłatną dla uczestników studiów podyplomowych oraz spotkanie z autorami publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego.

Zapraszamy do uczestnictwa!

 

 

Kierownik studiów: ks. dr Andrzej Kobyliński

Administracja studiów: mgr Karolina Smoderek

 

Kontakt: (22) 569 97 48, cecib@uksw.edu.pl

Elektroniczna rejestracja kandydatów: www.podyplomowe.uksw.edu.pl

Więcej informacji: www.cecib.uksw.edu.pl

© 2008 Diecezja Płocka