CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Newsy

Diecezja płocka przygotowuje się do przyjęcia młodzieży podczas SDM w Krakowie w 2016 r.
"Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach,  stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach młodzieżowych”  (Jan Paweł II, Orędzie do młodych z okazji V ŚDM, 1990).
 
Poszczególne lata przygotowań poświęcone są następującym tematom:
2013/2014 – SŁOWO (kerygmat) - „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3);
2014/2015 – SAKRAMENTY (liturgia) - „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8);
2015/2016 – CARITAS (diakonia) -  „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).
 
Prosimy  wszystkich Księży Proboszczów, Wikariuszy, Duszpasterzy Akademickich i Prefektów, aby w każdej parafii i duszpasterstwie umożliwili młodym miesięczne spotkania w małych grupach formacyjnych. Zachęcamy do zakładania małych grup dzielenia i poszukiwania młodych, aby programem formacyjnym objęta została jak największa liczba młodych ludzi. Do programu formacyjnego w ruchach i wspólnotach działających już przy parafii należy wprowadzić tematy programu Światowych Dni Młodzieży.
 
W pierwszym roku (2013/2014) program przygotowań duchowych bazuje na Słowie Bożym, które prowadzi człowieka do wiary w Jezusa, Syna Bożego. Punktem wyjścia spotkań miesięcznych jest sytuacja egzystencjalna młodego człowieka, której interpretacji i zrozumienia szukać pragniemy w świetle Słowa Bożego poprzez metodę widzieć-ocenić-działać.
 
Materiały formacyjne:
 
a)      Podręcznik „Cz@t ze Słowem” - jeden egzemplarz na parafię (koszt 25 zł)
b)      Orędzie Ojca Świętego na Niedzielę Palmową – do pobrania ze strony http://www.kdm.org.pl/?id=57
c)   www.kdm.org.pl – na tej stronie znajdują się wszystkie materiały formacyjne oraz komentarze video i świadectwa do wykorzystania indywidualnego i pracy w grupach.
 
 
1. Parafialne Centrum Światowych Dni Młodzieży (PCŚDM).
 
W każdej parafii powinien powstać zespół młodzieży, który będzie pracował na materiałach formacyjnych ŚDM, oraz zajmie się, przy współpracy z duszpasterzami i katechetami pracą organizacyjną i promocyjną na rzecz Światowych Dni Młodzieży. Zespół powinien składać się minimum z 4 osób. Ksiądz Proboszcz jest zobowiązany do delegowania zespołu i przesłania do Wydziału Duszpasterskiego danych teleadresowych wybranych osób na załączonym formularzu. PCŚDM w imieniu parafii odbierze w Niedzielę Palmową „Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia”.
W sobotę, 12 kwietnia 2014 r. (przed Niedzielą Palmową) odbędzie się w Płocku pierwsze spotkanie szkoleniowo – formacyjne dla Parafialnych Centrów ŚDM.
 
 
Program spotkania:
 
Sobota, 12 kwietnia
 
            13:00 Przyjazd do Płocka i recepcja
            13:30 I sesja plenarna:
                        - Orędzie papieża Franciszka do młodych na XXIX ŚDM
                        - Projekt B>M – próba przełożenia orędzia papieskiego na propozycje duszpasterskie
                        - Młodzież podmiotem przygotowań: rola diecezjalnego i parafialnych Centrów ŚDM
            17:00 Obiadokolacja
            18:00 II sesja plenarna:
                        - „Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia”
                        - Dyskusja i praca w grupach
            21:00 Czuwanie modlitewne przed Niedzielą Palmową
 
           
 
Niedziela, 13 kwietnia
           
            7:30 Śniadanie
            8:30 Jutrznia
            9:00 III sesja plenarna:
                        - peregrynacja symboli ŚDM, propozycje materiałów i form peregrynacji
                        - „Bilet dla Brata”, dzieło pomocy młodym ze Wschodu i krajów misyjnych
                        - „Dni w Diecezjach”, ustalenie wytycznych programowych
            11:30 Przerwa na kawę
            12:00 Praca w grupach na materiałach ŚDM
            13:00 Obiad
            15:00 Udział w obchodach Niedzieli Palmowej:
                        - Eucharystia
                        - Przekazanie „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” – (odbierają Parafialne Centra Światowych Dni Młodzieży
                        - Posłanie przez Księdza Biskupa Parafialnych Centrów Światowych Dni Młodzieży
 
Uwaga: Udział w spotkaniu PCŚDM jest obowiązkowy. Młodzież zabiera ze sobą śpiwór i karimatę. Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł od osoby. Prosimy Księdza Proboszcza o wsparcie finansowe delegacji z parafii. Po zakończeniu obchodów Niedzieli Palmowej, młodzież z PCŚDM będzie mogła wrócić do domów autokarami z dekanatów (w tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z dekanalnymi duszpasterzami młodzieży, którzy są odpowiedzialni za autokary z dekanatu).
 
 
2.  „Dni w Diecezjach” podczas ŚDM.
 
Przygotowujemy się do przyjęcia pięciu tysięcy młodzieży ze świata na „Dni w Diecezjach”. Bezpośrednio przed centralnymi wydarzeniami w Krakowie będziemy ich gościć przez pięć dni. W tym czasie młodzież będzie zakwaterowana u rodzin, w których oprócz noclegu otrzymują śniadanie i kolację. Wydanie obiadu byłoby po stronie parafii. W związku z tym, kierujemy zapytanie do Księdza Proboszcza o możliwości techniczne i finansowe przyjęcia młodych na terenie parafii. Czy, i ile osób wspólnota parafialna chciałaby przyjąć? O odpowiedź prosimy na załączonym formularzu.
 
 
3. Płatności.
 
Opłatę za podręczniki formacyjne w wysokości 25 zł prosimy wpłacać bezpośrednio przez Księży Dziekanów.
 
 
Formularz zgłoszeniowy odsyłamy do Wydziału Duszpasterskiego lub dokonujemy zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: ddmstudnia@gmail.com do końca marca 2014 roku.
 
Audiobook „Ewangelie czytane głosem młodzieży” na Rok Słowa Bożego
 
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Studnia wydało audiobook „Ewangelie czytane głosem młodzieży”. Słowo Boże czyta młodzież z naszej diecezji oraz znany aktor Jerzy Zelnik. Płyty były rozprowadzane przy okazji Festiwalu Młodych „Polska Copacabana”, który odbył się w ubiegłym roku w Płocku.
Proponujemy, aby właśnie ten audiobook stał się pamiątką dla młodzieży, która w tym roku przystępuje do sakramentu bierzmowania. Płyta z Ewangeliami byłaby idealnym prezentem dla młodego człowieka i pomocą formacyjną w przeżywanym Roku Słowa Bożego.
Koszt jednej płyty to 3 zł. Zamówienia można składać telefonicznie: 603600862, lub mailowo: ddmstudnia@gmail.com
 
 
Młodzieżowe Centrum Edukacyjno Wychowawcze STUDNIA
 
Zapraszamy wszystkie grupy młodzieżowe do organizowania wyjazdów integracyjnych, szkoleniowych i rekolekcyjnym w naszym ośrodku. Całkowity koszt pobytu (nocleg i wyżywienie) od piątkowej kolacji do niedzielnego obiadu wynosi 90 zł brutto. Dla grup dorosłych cena kształtuje się na poziomie 150 zł brutto (w pokojach 2 osobowych). Koszt dłuższych lub nietypowych pobytów ustalany jest indywidualnie.
Jako ośrodek przyjmujemy również na noclegi osoby indywidualne w systemie hotelowym. Organizujemy warsztaty, szkolenia i imprezy okolicznościowe.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie internetowej: www.studnia.co oraz prosimy, o udostępnienie na terenie parafii ulotek informacyjnych, które dołączamy do przesyłanych materiałów.

 

© 2008 Diecezja Płocka